top of page
20220203-Ragelis-0331_3000px.jpg

ISSP

"Black Carnation Part 2" by Konstantin Zhukov

Berga Bazārs, Marijas iela 13 k.3, Riga

About

LV / Konstantīna Žukova izstāde “Melnā Neļķe 2. daļa” piedāvā ieskatu subkultūrā, kuras DNS vēsturiski tika ierakstīts izdzīvošanas instinkts – būt neredzamam, nepamanāmam. Šīs subkultūras likumi un kodi tika nodoti no mutes mutē, bet vēsture izgaisa kopā ar cilvēkiem. Bieži noklusēta, tā netika dokumentēta, jo šī subkultūra sarunājās čukstus, gluži kā smilgas nūdistu pludmalē.

 

Izstāde ISSP galerijā ir otrā daļa no mākslinieka iecerētā darbu cikla, kas pievēršas Latvijas LGBT+ vēsturēm. Cikla nosaukums “Melnā Neļķe” ir atsauce uz homoseksuālu vīriešu apzīmējumu, kas tika izmantots starpkaru perioda Latvijas dzeltenajā presē. Darba pirmā daļa tika izstādīta 2021. gada pavasarī izstāžu telpā “Pilot” un tās centrā bija mūsdienu “melnās neļķes”. K. Žukova mērķis nav atveidot vēsturiskus notikumus, bet analizēt un interpretēt tos caur mūsdienu skatu punktu. Izstādē redzamās fotogrāfijas, instalācijas un teksti rosina skatītāju iztēli, atklājot mākslinieka veidoto semiotisko kodu.  

 

Konstantīns Žukovs (1990) dzīvo un strādā starp Rīgu un Londonu. Savā radošajā praksē mākslinieks bieži smeļas iedvesmu vēsturiskos un literāros avotos – sākot no islāma Zelta Laikmeta homoerotiskās dzejas līdz Oskara Vailda mīlas vēstulēm un Mišela Fuko darbiem par seksualitāti. Izmantojot literāros avotus kā sākumpunktu personisku stāstu atšķetināšanai, viņa darbi pēta dažādas mīlestības, pieķeršanās un seksualitātes formas. Pēc Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas absolvēšanas K. Žukovs turpināja studijas Senmārtina Mākslas un dizaina koledžā (Central Saint Martins College of Art and Design) un Londonas Komunikācijas koledžā (London College of Communication) Apvienotajā Karalistē. Piedalījies izstādēs un mākslas grāmatu mesēs Flecha Art Fair Madridē, Paris Ass Book Fair “Palais de Tokyo” mākslas centrā Parīzē, Strange Perfume, Dienvidlondonas galerijā (South London Gallery), Queer Frontiers Londonas praida ietvaros, Rīgas Fotogrāfijas Biennālē: NEXT 2021 un Rīgas Fotomēnesī. 

 

Izstādes kuratore: Iveta Gabaliņa.

 

Darba laiks 31.03 (RLT) 18-22

Berga Bazārs, Marijas iela 13 k.3

ENG / Konstantin Zhukov's exhibition Black Carnation Part 2 offers an insight into a subculture that carries a historical record of the survival instinct within its DNA – to be invisible, unnoticeable. The laws and codes of this subculture were passed by word of mouth, but history fades with people. Often hidden and thus undocumented, this subculture communicated in whispers, just like reeds on a nudist beach.

 

The exhibition at the ISSP Gallery is the second part of the artist's planned cycle of works focusing on LGBT+ histories in Latvia. The title Black Carnation is a reference to the term for homosexual men used in the Latvian press in the interwar period. The first part of the work was exhibited in the spring of 2021 in the "Pilot" exhibition space and centered on today's "black carnations". Zhukov's goal is not to reproduce historical events, but to analyse and interpret them through a contemporary lens. The photographs, installations, and texts within the exhibition stimulate the viewer's imagination, revealing the semiotic code constructed by the artist.

 

Konstantin Zhukov (1990) lives and works between Riga and London. Zhukov’s artistic practice takes inspiration from various texts and literary sources – from homoerotic poems of the Islamic Golden Age to the love letters of Oscar Wilde and Foucault’s work on sexuality. Using literary texts as a starting point to aid in the unveiling of personal stories that explore different forms of love, attachment, and sexuality, his work strives to arouse the imagination and provoke curiosity through a highly charged symbolic language. After graduating from the Riga Secondary School of Design and Art, Zhukov continued his studies at the Central Saint Martins College of Art and Design and the London College of Communication in the United Kingdom. He has participated in exhibitions and art book fairs including Flecha Art Fair in Madrid, Paris Ass Book Fair at Palais de Tokyo, Paris, Strange Perfume, South London Gallery, Queer Frontiers within the framework of the London Pride, Riga Photography Biennale: NEXT 2021 and Riga Photomonth.

 

Curator: Iveta Gabaliņa.

Opening hours on 31.03 (RLT) 18-22

Berga Bazārs, Marijas iela 13 k.3

bottom of page