top of page

M/Gallery

"An Encounter" Egor Buimister

M/Gallery piedāvā latviešu laikmetīgā mākslinieka Egor Buimister personālizstādi “Sastapšanās”. Izstādi būs iespējams apskatīt M/Gallery no 25. augusta līdz 1. oktobrim. Kolekcijas darbus saista vienojoša noslēpumainība, bet tomēr ieskatoties, viss ir zināms – tā ir pasaule, kas mums, cilvēkiem, ir apkārt. Darbos ieraugāmie tēli var šķist pazīstami, bet nevajag redzamo uzskatīt par pašsaprotamu, ļaujies fantāzijai; iespējams, ka šķietami acīmredzamais ir tikai ēna no kā cita.


 

M/Gallery presents the solo show “An Encounter” by Latvian contemporary artist Egor Buimister. The exhibition is on view at M/Gallery from 25 August till 1st October. The works of the collection are bound together by unifying mystery, but when you look at them, everything is known – it is the world we humans have around us. The characters you see in the artworks may seem familiar, but you shouldn't take what you see for granted, indulge in fantasy; perhaps the seemingly obvious is just a shadow from something else.


 


bottom of page