top of page

Bolderāja

"Misapprehension on the Way to God" Ieva Stalšene

LV: Novembra sākumā mākslas krustpunktā “Bolderāja” ar Elīnas Semanes izstādi aizsākās izstāžu cikls “MAMMU, NOMIRT SPĒŠU PATS”. Latvijai tradicionālajā neatkarības mēnesī trīs mākslinieces risina jautājumus par gara brīvību, meklējot abstraktā jēdziena izpausmes un pazīmes. Cikla kuratore un māksliniece Ieva Stalšene savā izstādē pievēršas ticības aspektam un institūcijai, pakļāvībai un neatkarībai.


Māksliniece turpina pētīt dažādu mēdiju iespējas, un arī šoreiz vienkopus būs skatāma laikmetīgā glezniecība, fotogrāfija un objektu pasaule. Izstādes telpa skatītājus ievadīs mākslinieces duālitātē, iespējams šokēs un balansēs uz ķecerības naža asmens.


Savos darbos Ieva Stalšene turpina sev raksturīgo sakrālo plākšņu glezniecību, kur galveno lomu spēlē teksta un metāliskā fona attiecības. Šoreiz izvēlētās frāzes pauž neatkarību, taču eksponētā fotogrāfija uzrāda pakļaušanās katarsi. Sakrālie un seksuālie elementi Ievas Stalšenes mākslā pastāv simbiozē, paužot miesas un gara vienotību. Līdzās sakrālajiem mākslas darbiem, skatāma arī Latvijas Republikas jeb “sarkanās” pases iedvesmota “personu apliecinošu ikonu” sērija, kas reflektē par izsniegto brīvību un identitāti.


ENG: At the beginning of November, the series of exhibitions "MOM, I CAN DIE MYSELF" began with the exhibition of Elina Semane at the intersection of art - bookshop / bar "Bolderāja". In the traditional month of independence, three female artists are solving questions about the freedom of the spirit, looking for manifestations and signs of the abstract concept. In the second exposition of the cycle artist Ieva Stalšene focuses on the aspect of faith and institution, obedience and independence.


The artist continues to explore the possibilities of different media, so contemporary painting, photography and the world of objects will again be on display together. The exhibition space will introduce the audience to the duality of the artist, possibly shock and balance on the blade of the knife of heresy.


In her works, Ieva Stalšene continues her characteristic painting of sacred plates, where the main role is played by the relationship between the text and the metallic background. The phrases chosen this time express independence, but the exposed photography shows the catharsis of submission. Sacred and sexual elements exist in symbiosis in Ieva Stalšene's art, expressing the unity of body and spirit. Alongside the sacred theme, a series of "ID icons" inspired by the "red" passport, is also on display, reflecting on the freedom and issued identity.


 

bottom of page