top of page

Hyper radošais centrs

18-22

Tērbatas iela 57

LV: Sofija Bumbule, Panorāma [Izstādes atklāšana]  [Tikšanās ar mākslinieku] [Performance] [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma]


Izstāde "Panorāmā"


Cilvēka tieksme meklēt savu vietu ir nebeidzama. Vienmēr kaut kas trūkst. Nepārtraukta kustība, pieturpunkts vien ieelpa, klupiens vai pīpe. Izstāde ietver: video unpiecus panorāmas gleznojumus ar autores pašportretiem - piederības procesā, savā izelpā. Vai Tu arī meklē savu vietu? Cik ilgi?


ENG: Sofija Bumbule, In Panorama [Exhibition Opening] [Meet the Artist] [Performance] [Curator’s Tour on demand]


Exhibition "In Panorama"


Individuals desire to find it's place is endless. There is always something missing. Continuous movement, stop point only inhale, stumble or a smoke. The exhibition includes: a video and five panoramic paintings with self-portraits of the author - in the process of belonging, in exhale. Are you also looking for your place? For how long?

bottom of page