top of page

Zvaigzne CAFE *non-gallery space*

Krišjāņa Valdemāra iela 6

18-21

LV: Kristīna Virse ''ZELTS'' [Radošā darbnīca]


Izstādē ZELTS (Aurum) redzamas lielākoties aktu jeb kailu modeļu skices. Par izstādes vienojošo elementu izvēlēts zelts - metāls, kas mākslas piederumos sastopas daudzveidīgās formās. Pielietojot zelta foliju un tušu ar zelta mirdzumu, skices mijiedarbojas ar skatītāju. No katra skatu lenķa skatītājs darbos var saskatīt jaunas detaļas - tušas triepienus, grafīta un ogles daudzveidīgo līniju, šļakstu saspēli ar objektiem un fonu.


RLT ietvaros būs iespēja piedalīties brīvpieejas skicēšanas aktivitātē no plkst. 19-21 (Chill&Draw). Būs iespēja skicēt modeli (cilvēka figūru) tematiskā apģērbā. Visi nepieciešamie skicēšanas materiāli tiks nodrošināti. Priekšzināšanas vizuālajā mākslā nav nepieciešamas.


Izstādi prezentēs Linda Granta, Drink and Draw Latvia skicēšanas kopienas pārstāve.


ENG: Kristīna Virse ''ZELTS'' [Workshop]


In the exhibition ZELTS (Aurum) you can see mostly sketches of nude figure (figure drawing). Gold is chosen as the unifying element of the exhibition - a metal that occurs in various forms in art media. Using gold foil and gold glitter ink, the sketches interact with the viewer. From every angle of view, the viewer can see new details in the works - strokes of ink, the diverse lines of graphite and charcoal, the interplay of splashes with objects and the background.


As part of RLT, there will be an opportunity to participate in an open-access sketching activity from 19-21 (Chill&Draw). There will be an opportunity to sketch a model (human figure) in thematic clothing. All necessary sketching materials will be provided. No prior knowledge of visual arts is required.


The exhibition will be presented by Linda Granta, a representative of the sketching community of Drink and Draw Latvia.

bottom of page