top of page

Zeiss Biroji

Dēļu iela 2

18-21

LV: KIWIE  [Izstādes atklāšana] [Tikšanās ar mākslinieku] [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma]


Viens no pirmajiem ielu māksliniekiem Latvijā, kurš savu māksliniecisko stilu ir pamatojis uz viena konkrēta tēla – Kiwie monstra rakstura daudzveidīgu atkārtojumu, gūstot atzinību mākslinieku vidū ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās. Smieklīgā, parasti smaidīgā, pūkainā būtne pie sienām un ielām visā pasaulē dzīvo no 2005. gada.  KIWIE pierāda, ka ielu mākslinieki var "iznākt no sienām" un brīvi izplatīties sabiedrībā kā skulptūras, T- krekli, NFT, interjeru noformējums un lielformāta darbi. KIWIE darbi pēdējo gadu laikā sāk ieņemt redzamu vietu pazīstamās laikmetīgās mākslas kolekcijās.  Izstādē būs apskatāmi pēdējo gadu darbi.


ENG: KIWIE [Exhibition Opening] [Meet the Artist] [Curator’s Tour on demand]


One of the first street artists in Latvia, who has based his artistic style on one specific image - a diverse repetition of the character of the Kiwie monster, gaining recognition among artists not only in Latvia, but also outside of it. The funny, usually smiling, furry creature has been living on walls and streets around the world since 2005. KIWIE proves that street artists can "come out of the walls" and spread freely in society as sculptures, T-shirts, NFTs, interior design and large-format works. In recent years, KIWIE's works are starting to take a prominent place in well-known contemporary art collections. The works of recent years will be on display at the exhibition.

bottom of page