top of page

PILOT

Riharda Vāgnera iela 3

18-22

LV: Keramikas katedras studenti un pasniedzēji [Tikšanās ar mākslinieku] [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma] 


Latvijas Mākslas akadēmijas eksperimentālajā mākslas telpā "Pilot" Keramikas katedras simtgades ietvaros ir atklāta izstāde "Neitrālā zona".

Izstādē ir apskatāmi gan jau pieredzi guvušu, profesionālu keramiķu un katedras pasniedzēju, gan topošo mākslinieku keramikas darbi. Kopumā izstādē piedalīsies 19 autori, kas ir līdz šim lielākais mākslas telpā vienlaikus izstādīto mākslinieku skaits: Ainārs Rimicāns, Anita Ance Bruņeniece, Anna Rubene-Zīdere, Beāte Ločmele, Beatrise Grudule, Dainis Lesiņš, Dainis Pundurs, Diāna Drozdecka, Elīza Jaunzeme, Jevgeņija Loginova, Katrīna Ķepule, Keita Melle, Kunti Horsta, Līga Bufale-Vētra, Līga Skariņa, Marta Krista Jirgensone, Marta Prēdele, Pavla Tokare, Sanita Čevere.

Izstāde “Neitrālā zona” Vecrīgas sirdī veido iedomātu lidostas tranzītzonu, tādā veidā apspēlējot gan galerijas nosaukumu, gan piešķirot mākslinieku darbiem jaunu nozīmju potenciālu. Keramikas medija diagnostika uz neitrālās – lidostas vai galerijas – telpas fona kļūst par savu laiku un vietu raksturojošu karti, bet katrs no darbiem par individuālu ceļazīmi vai lidojuma biļeti tās piekļuvei. Tiecoties uztaustīt robežas starp mākslu un amatniecību, tradīciju un jauno, mākslinieka vīziju un tehnoloģiju, izstāde atklāj keramiku kā aktīvas mijiedarbes jeb tranzīta zonu, tikpat taktilu, cik iedomātu. “Lidosta - pazīstama arī kā Visums - balstās uz statistiku. Statistika šajā gadījumā ir bezgalīgi dziļi arhetipi, kas rada veselu apbūves kompleksu.” (R. Smitsons, “Gatavojot vietu lidostai”, 1967)


ENG: Keramikas katedras studenti un pasniedzēji [Meet the Artist] [Curator’s Tour on demand]


In honour of Art Academy of Latvia’s Department of Ceramics centenary, AAL’s experimental art space ‘Pilot’ is unveiling the group exhibition ‘In Transit’ on the 4th of April at 18:00.

The exhibition features works by already recognised ceramics professionals working at the Department, as well as new artists, currently students of AAL. The complete list of participating artists features 19 authors: Ainārs Rimicāns; Anita Ance Bruņeniece; Anna Rubene-Zīdere; Beāte Ločmele; Beatrise Grudule; Dainis Lesiņš; Dainis Pundurs; Diāna Drozdecka; Elīza Jaunzeme; Jevgeņija Loginova; Katrīna Ķepule; Keita Melle; Kunti Horsta; Līga Bufale-Vētra; Līga Skariņa; Marta Krista Jirgensone; Marta Prēdele; Pavla Tokare; Sanita Čevere.

In the heart of Riga’s Old Town the exhibition “In Transit” presents an imagined airport transit zone - at once playfully referring to the name of the gallery while also giving new meaning to the featured artwork. An improvised attempt at the diagnostics of the ceramics medium before the background of the neutral or transit zone - of both the gallery and airport - becomes a map of a certain time and place, while each of the artworks - an individual signifier of its meaning or at least a ticket to it. Aiming to find the borders between art and craft, tradition and the new, artist’s vision and technology, the exhibition interprets ceramics as a zone in transit, a tactile, yet illusory space. “The air terminal - also known as the Universe - rests on a firmament of statistics. Here statistics are the abysmal archetypes that engender the entire complex of buildings.” (R. Smithson, Towards the Development of an Air Terminal Site)

bottom of page