top of page

Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

Latvijas Mākslas akadēmijas K2 korpuss

18-22

LV: Dekoloniālās ekoloģijas | Grāmatas atvēršana [Tikšanās ar mākslinieku]


Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs (LCCA) aicina uz rakstu krājuma “Dekoloniālās ekoloģijas” atvēršanas svētkiem 25. aprīlī plkst. 18.00 Latvijas Mākslas akadēmijas K2 korpusā!


Krājumā apkopoti mākslinieciski pētījumi par šodien kritiskiem ekoloģijas un sociālpolitisko pārmaiņu jautājumiem Baltijas reģionā. Izdevums unikāli apvieno radošas prakses un ekokritiskās idejas, tiecoties attīstīt jaunas pieejas cilvēku un dabas kopējai ekosistēmai.


Atklāšanas programmā - autoru diskusija par vides politiskajiem aspektiem un tiešsaistes platformas SharedFutures.eu prezentācija.


ENG: Dekoloniālās ekoloģijas | Grāmatas atvēršana [Meet the Artist] 


Latvian Centre for Contemporary Art (LCCA) invites you to the opening of the publication "Decolonial Ecologies" on 25 April at 18.00 in the K2 building of the Art Academy of Latvia!


The book presents artistic research on critical issues of ecology and socio-political change in the Baltic region today. The publication uniquely combines creative practices and ecocritical ideas, aiming to develop new approaches to the shared ecosystem of people and nature.


The opening programme will feature a discussion on the political aspects of the environment by the authors, as well as a presentation of an online platform SharedFutures.eu.

bottom of page