top of page

Hyper radošais centrs

Tērbatas iela 57

18-22

LV: Katrina Levane, Purvs [Izstādes atklāšana]  [Tikšanās ar mākslinieku] [Performance] [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma]


Agra pavasara ezeru purvainie pleķi bija vieta, kur iegrimt sērās.

Senlatviešu mitoloģijā purvs tiek uzskatīts par maģiski uzlādētu vietu. Kā bīstama pāreja no viena dzīves posma nākamajā, purvs simbolizē pirmatnējo haosu, tas ievelk un nelaiž ārā. Dažs kā malduguņu apmāts tajā brien, meklēdams tieksmi, cits grimst tiekdamies pēc meklētā. Ir cilvēki, kuri visu dzīvi grimst purvā, līdzīgi kā es, bezgalīgi slīgstu līdz kāds izvelk aiz ausīm ārā, tik lai pēc mirkļa atkal slīgtu dziļumā.


ENG: Katrina Levane, Swampland [Exhibition Opening] [Meet the Artist] [Performance] [Curator’s Tour on demand]


The marshy patches of lakes in early spring were a place to sink in grief.

In Latvian mythology, the bog is considered a magically charged place. A dangerous transition from one stage of life to the next, the swamp symbolizes primordial chaos, it draws in and does not let go. Some get led in by delusion in search of desire, others sink in desire of what they’re looking for. Some people sink in swamps all their lives, like me, endlessly sinking until someone pulls them out by their ears, only to sink back into the depths a moment later.

bottom of page