top of page

Aminori

Krišjāņa Valdemāra iela 69

18-22

LV: Maija Elizabete Meņģele VĪZIJAS  [Tikšanās ar mākslinieku]


Jubilejas izstādē “Vīzijas” arhitekte un gleznotāja Maija Elizabete Meņģele vizualizējusi domu un skaņu meditācijas. “Ja mēdz sacīt, ka “arhitektūra ir kā sastingusi mūzika”, tad tāds ir arī manas pasaules atspulgs, kurā dzīvoju, domāju un gleznoju,” viņa raksta izstādes pieteikumā. “Klausoties klasisko mūziku dažādās interpretācijās, manās domās tā vizualizējas neparastās krāsu kompozīcijās, ļaujot krāsās emocionāli paust tos pārdzīvojumus un sajūtas, kas mīt manī.”

Krāsa Meņģeles gleznās ir ne tikai kā vēstījums, bet arī kā saskarsme ar pasaules aktualitātēm, kas pastarpināti risinās krāsu salikumos un kompozīciju ekspresijās. Gleznu nosaukumos ietvertais vērojums dažkārt kavējas materiālajā pasaulē, taču, iedziļinoties gleznu kompozīcijās, kļūst saprotams, ka mākslinieces iztēle ceļo ne tikai ikdienas laiktelpā, bet arī virtuālu noskaņu vidē.

Maijas Elizabetes Meņģeles mākslinieces ceļš sākās Jaņa Rozentāla mākslas skolā, tomēr pēc tās beigšanas viņa nolemj studēt arhitektūru. Strādājusi Arhitektūras pieminekļu restaurēšanas projektēšanas birojā, projektējot grāmatveikalu, kultūras namu un citu sabiedrisko telpu interjerus. Veidojusi koncertzāli “Ave Sol”. Turpinājusi arī gleznot un 1988. gadā iestājāusies Latvijas Mākslinieku savienībā. Meņģele regulāri publicējusi kritikas par jaunizveidotiem interjeriem Rīgā. Maija Elizabete Meņģele sniegusi milzīgu ieguldījumu, veidojot Latvijas vizuālo tēlu, strādājot Latvijas Ārlietu ministrijas Vēstniecību nodaļā un piedaloties 24 Latvijas vēstniecību atvēršanā. Meņģele izveidojusi un vadījusi savu arhitekta biroju “Labs Stils”, tagad joprojām aktīvi piedalās mākslinieku plenēros, izstādēs, kā arī rīko savas personālizstādes.


ENG: Maija Elizabete Meņģele VISIONS [Meet the Artist]


In her jubilee exhibition Visions the architect and painter Maija Elizabete Menģele has visualized meditations of thoughts and sounds.

"If it is said that 'architecture is like frozen music', then it is also a reflection of my world in which I live, think and paint," writes Maija Elizabete Meņģele. "I used to listen to classical music in different interpretations and visualize it in my mind in unusual color compositions, allowing colors to emotionally express the experiences and feelings that live in me."


Color in Mengele's paintings is not only a message, but also a contact with the events in the world, which are mediated by color combinations and compositional expressions. The artist's imagination travels not only in everyday time and space, but also in the environment of virtual moods.


The artist's path started at Janis Rozentals School of Art, however, after graduating from it, she decided to study architecture. Worked in the architectural monument restoration design office, designing the interiors of bookstores, culture houses and other public spaces. Created the "Ave Sol" concert hall. She also continued to paint and in 1988 joined the Artists' Union of Latvia. Mengele has regularly published reviews of newly created interiors in Riga. Maija Elizabete Mengele has made a huge contribution to creating the visual image of Latvia, working in the Embassies Department of the Ministry of Foreign Affairs of Latvia and participating in the opening of 24 Latvian embassies. Mengele created and managed her architect's office "Labs Stils", now she still actively participates in artists' plein airs, exhibitions, as well as organizes her personal exhibitions.

bottom of page