top of page

Latvijas Mākslas akademija

Kalpaka bulvāris 13 + garden

17-19

LV: “MĀKSLA STRĀDĀ” [Tikšanās ar mākslinieku]


27. aprīlī Latvijas Mākslas akadēmijas RLT galeriju vakara ietvaros risināsies pēdējais "MĀKSLA STRĀDĀ / ART WORKS" notikums.


* LABOJUMS * 


Latvijas Mākslas akadēmijas x RLT pasākumā "MĀKSLA STRĀDĀ / ART WORKS" radošās darbnīcas šoreiz nenotiks (pretēji iepriekš publicētajai informācijai IG un FB attēlā), bēt būs iespēja tikties ar māksliniekiem un VR izstāde akadēmijā (1. stāvā 19. telpā).


Ņemot vērā LMA studiju gada noslēgumu, akadēmijā katru dienu virmo māksla un visi ir laipni aicināti līdz plkst. 17.00 apmeklēt LMA Atvērtās skates, kur ceturtdien būs skatāmi studentu darbi no Glezniecības apakšnozares (maģistra programma), Produktu dizaina apakšnozares (abas no plkst. 14.00 līdz 17.00), Funkcionālā dizains apakšnozares (maģistra programma) (no plkst. 15.00 līdz 16.00) tāpat arī iepazīties ar Mākslas vēstures un teorija apakšnozari (no plkst. 16.00).


ENG: “ART WORKS” [Meet the Artist]


On 27 April, the Art Academy of Latvia (AAL) will host the last event of "MĀKSLA STRĀDĀ / ART WORKS".


* CORRECTION * 


Art Academy of Latvia x RLT event “ART WORKS" will feature  the chance to meet the artists and a VR exhibition inside the Academy (1st floor, room 19), without creative workshops (how it’s written on the released IG & FB image), due to students’ end of school year responsibilities.


But all are welcome to come to the Academy before 17:00 to see Open Days showcasing Painting Department (MA), Product Design (both from 14:00 until 17:00), Functional Design (MA) (from 15:00 to 16:00) and Art History & Theory (at 16:00).

bottom of page