top of page
Ugis_Albins_Salt_On_My_Asphalt_427gallery_006.jpg

427

“Salt on my Asphalt 2.2” solo exhibition by Uģis Albiņš

Stabu iela 70, Riga

About

LV / Mums šķietami zinot šo to par tām, formas telpā būvē iztēlotus scenārijus par to pielietojumu un savstarpējiem tīklojumiem. Izkaisot un sajaucot ierastās funkcionalitātes meklējumu metodes, industriālie mehānismi atbalsojas telpas virsmās un to neviendabīgajos turpinājumos, lai sarunātos par nemanāmo, pašsaprotamo, mēģinot atšķetināt formu rašanās sociālo un estētisko horeogrāfiju.

Uģis Albiņš ir absolvējis Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās Komunikācijas nodaļu, Bakalaura un Maģistra grādu ar izcilību. Otro maģistra gadu apmaiņas programmā studējis Beļģijā KASK Fine Arts nodaļā (School of Arts Ghent). Kopš 2016. gada aktīvi piedalās laikmetīgās mākslas izstādēs un pasākumos.

Savā daiļradē autors risina pašizvirzītas problēmas jaunu formu radīšanai, izmantojot dažādas tehnikas (3D modelēšana, 3D druka, ģipša, silikona formēšana, 3D skenēšana, CNC frēzēšana prototipu ieguvei vai pavairošanai), atspoguļojot ražošanas industrijas, mijiedarbojoties ar arhitektūru un radot apkārtnes ietekmju ainavas metaforiskās izteiksmēs.

Darba laiks 24.02 (RLT) 16-22

Stabu iela 70

-------

 

ENG / With us seemingly knowing this and that about them, forms are building imaginary scenarios in the space of their use and interrelations. By dispersing and shuffling the usual methods of constructing functionality the industrial mechanisms reverberate in the surfaces and uneven continuations of the space to converse about the unnoticeable, the self-evident while trying to untangle the social and aesthetic choreography of form creation.

Uģis Albiņš graduated from the Department of Visual Communication at The Art Academy of Latvia and has also studied in The School of Arts Ghent (KASK) in Belgium. He is actively taking part in contemporary art shows and events since 2016.

In his work, the artist tackles self-proposed problems of creating new forms by using a variety of methods - 3D modeling, 3D printing, casting in plaster, silicon, 3D scanning, CNC milling, etc. By doing so he reflects on production industries while interacting with architecture and turning the surrounding landscapes of impact into metaphoric expressions.

Opening hours on 24.02 (RLT) 16-22

Stabu street 70

IG: @427gallery @ug_gis @ligaspunde

FB: @427gallery

bottom of page