top of page

Galerija Rāmis - Marmelāde

"Pāreja" Laura Kaktiņa

LV: Izstāde atklāj vārdu “Pāreja” divos līmeņos. Vizuālajā - tehinski radot vienmērīgas krāsu pārejas. Konceptuālajā līmeni darbi atspoguļo stilizētas ainavas, kas radītas kā metaforas dažādiem psiholoģiskiem stāvokļiem. Pāreju no izaicinājuma uz risinājumu.


ENG: The exhibition reveals the word "Transition" on two levels. Visually - technically creating smooth color transitions. At the conceptual level, the works represent stylized landscapes, created as metaphors for different psychological conditions. Moving from challenge to solution.

 

bottom of page