top of page

LMA - Art Works

Kalpaka bulvāris 13

LV: “MĀKSLA STRĀDĀ” [Tikšanās ar mākslinieku] [Izstādes atklāšana] [Radoša darbnīca]


Turpinoties sadarbībai starp Latvijas Mākslas akadēmiju (LMA) un Riga Last Thursdays (RLT) galeriju vakaru, interesenti aicināti apmeklēt jau trešo “MĀKSLA STRĀDĀ / ART WORKS” pasākumu, kas šomēnes veltīts Dizaina nodaļai un tās apakšnozarēm: grafikas, produktu, interjera, metāla un modes dizainam. Kā ierasts, apmeklētāji varēs ne tikai vērot, bet arī  praktiski piedalīties un iepazīt mākslinieka darba specifiku. 


LMA 1.stāvā apmekētāji aicināti pietuvoties modes un grafikas dizaineru domtelpai skiču izstrādē, radīt samazināto realitāti kopā ar interjera dizaina studentiem. Jaunie metāla dizaineri ne tikai palīdzēs izgatavot savu rotu, bet arī dos skatītājiem iespēju TV ekrānā vērot rotu meistara darbu zem mikroskopa reāllaikā. Grafiskā dizaina studenti pārsteigs ar iespēju izmēģināt neordinārus rakstāmrīkus, bet produktu dizaineri ļaus krēslu ieraudzīt no jauna! 


LMA 2.stāvā tradiconāli tiks atklāta glezniecības apakšnozares studentu izstāde VILCE, bet pagrabstāvā būs skatāma izstāžu punkta NAGLA jaunākā izstāde. 


30.martā, no plkst. 17:00 - 19:00 Latvijas Mākslas akadēmijā.

17:00 - NAGLAS atklāšana pagrabstāvā

17:30 - MĀKSLA STRĀDĀ / ART WORKS svinīgā atklāšana 1.stāvā

18:00 - izstādes VILCE atklāšana 2.stāvā


*lielas apmeklētāju intereses rezultātā aktivitātes var tikt pagarinātas līdz plkst. 21:00*ENG: “ART WORKS” [Meet the Artist] [Exhibition opening] [Workshop]


Continuing the cooperation between the Art Academy of Latvia (AAL) and Riga Last Thursdays (RLT) gallery evening, the public is invited to attend the third "ART WORKS" event dedicated to the Design Department and its sub-disciplines: graphic, product, interior, metal and fashion design. As usual, visitors will not only be able to observe, but also to participate and get to know the specifics of an artist's work. 


On the 1st floor of the LMA, visitors are invited to get close to the fashion and graphic designers' mindspace in sketching, to create a reduced reality together with interior design students. The young metal designers will not only help to make their own jewellery, but will also give the audience the opportunity to watch the jewellery maker's work under a microscope in real time on a TV screen. Graphic design students will surprise you with the chance to try out unconventional writing instruments, while product designers will make you see the chair anew! 


The traditional exhibition VILCE by the students of the painting department will open on the 2nd floor of the LMA, while the basement will host the latest exhibition of the NAGLA exhibition space. 


30 March, 17:00 - 19:00 at the Art Academy of Latvia.

17:00 - NAGLA opening in the basement

17:30 - ART WORKS grand opening on the 1st floor

18:00 - Opening of the exhibition VILCE on the 2nd floor


* Due to high visitor interest, activities may be extended until 21:00*

bottom of page