top of page
rsz_image00006.jpg

M/Gallery

"Little Gardens" by Kristīne Kutepova exhibition opening

Aristida Briana 9, Riga

About

LV / No 24. februāra līdz 26. martam M/Gallery telpās būs skatāma latviešu laikmetīgās mākslas mākslinieces Kristīnes Kutepovas personālizstāde “Mazdārziņi”. Izstādē iekļautie mākslas darbi ir radīti iedvesmojoties no Kutepovas personīgajām atmiņām un pieredzes, ko ieguvusi kultivējot dārzus. Izstādē būs skatāmas 14 oriģinālas gleznas, kuru krāsas un tēli aizvedīs karstā vasaras dienā. Līdzīgi kā dārzā, mākslas darbi ir piepildīti ar insektiem, putnu dziesmām, dārza labumu un zemes smaržām, spilgtiem, ziedošiem ziediem; lietas pārplūst un izkārtojas perfektā sinhronitātē.

Kristīne Kutepova (1982) absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās mākslas nodaļas glezniecības bakalaura (2017) un maģistra studiju programmas (2019). Saņēmusi Latvijas Mākslas akadēmijas balvu “SEB stipendiju glezniecībā” 2017. gadā un mecenātes Ināras Teterevas stipendiju mākslā 2015. gadā. Kopš 2014. gada piedalījusies dažādās grupas izstādēs, tostarp starptautiskā projektos Itālijā un Vācijā. Darbi atrodas privātkolekcijās, Zviedrijas karaļnamā, Krievijā, Norvēģijā, Polijā. Nozīmīgākās personālizstādes, "Redzējumi" Rīgas Mākslas telpa, "Brīnumzeme" Jūrmalas pilsētas muzejs, "Dabas portreti" Liepājas muzejs, "Apziņas fiksācijas" Valmieras pilsētas muzejā.

Darba laiks 24.02 (RLT) 18-23

A. Briāna iela 9

ENG / M/Gallery presents “Mazdārziņi” / “Little Gardens”, a new solo show by Latvian contemporary artist Kristīne Kutepova, opening on the evening of 24 February. Inspired by Kutepova’s personal memories and experience cultivating gardens, the exhibition consists of 13 original paintings. Little Gardens’ vibrancy in both colour and images will transport you into a hot summer day; you will find yourself surrounded by the little chaoses of nature, as well as its perfect harmony.

Kristīne Kutepova (1982) graduated from the Latvian Academy of Arts, Department of Visual Arts, Bachelor's (2017) and Master's (2019) study programs. She received the award of the Latvian Academy of Arts “SEB Scholarship in Painting” in 2017 and the scholarship of patron Ināra Tetereva in 2015. Since 2014, she has participated in various group exhibitions, including international projects in Italy and Germany. The works are in private collections in the Royal Palace of Sweden, Russia, Norway and Poland. The most important solo exhibitions, "Visions" Riga Art Space, "Wonderland" Jurmala City Museum, "Portraits of Nature" Liepaja Museum, "Consciousness Fixations" in Valmiera City Museum.

Opening hours on 24.02 (RLT) 18-23

A. Briāna iela 9

bottom of page