top of page

LOOK

Ģertrūdes iela 62A

18-22

LV: Klāvs Loris "Te Thing" [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma] [Izstādes atklāšana] [Tikšanās ar mākslinieku] 


Kā ilustrēt neizskaidrojamo dzinuli, kas virza cilvēci un urda indivīdu virzīties uz priekšu? Savā jaunākajā personālizstādē mākslinieks Klāvs Loris iepazīstina ar gleznu sēriju, kurā caur abstrakciju izzināti veidi, kādos sastapties, pretoties un jaunradīt realitāti. Tā izvaicā, kā veidojas realitātes un cilvēka attiecības. Cilvēka, kura prāts, pēc mākslinieka domām “naivi un pat absurdi ietpret spalvu” neizbēgamai entropijai”. Jaunradītajos darbos par centrālo objektu gan vizuāli, gan tematiski tiek izvirzīts obelisks, tam simbolizējot tiekšanos uz debesīm, dieviem un tiem piedēvēto nemirstību, kā arī civilizācijas augstāko sasniegumu punktu un varaskāri vienlaikus. 


Obelisks ir monumenta veids, kas radies Senās Ēģiptes kultūrā, bet vēlāk izplatījies visā pasaulē. Tas ir četrstūrveida, monolīta stabs, kas ir izgatavots no granīta vai citiem cietiem materiāliem. To cēlāji uzskatīja, ka obeliskiem ir reliģiskas un maģiskas spējas un tos izmantoja, lai komunicētu ar dieviem. Mūsdienās obeliski, kas saglabājušies daudzviet pasaulē, arvien kalpo kā varas un prestiža simbols. Starp tiem, gluži kā strukturālām konstrukcijām, Klāvs Loris ar glezniecības paņēmieniem šķetina tik daudzos realitātes slāņus, kas ikdienas ritumā var izlikties par bezmērķīgu haosu. Sērijas ietvarā šie monumentālie obeliski lēnām tiek sagrauti, ļaujot domāt par prāta kontroles mehānismiem un to pielietojumu attiecībā uz pasaules iekārtas uzstādītajiem spēles noteikumiem.


Klāvs Loris (1988) beidzis Latvijas Mākslas akadēmijas glezniecības apakšnozari, papildinājis zināšanas Breras Mākslas akadēmijā Milānā un bijis “SEB stipendijas glezniecībā 2014” laureāts. Kopš Jaņa Rozentāla mākslas vidusskolas absolvēšanas, sarīkojis vairākas personālizstādes, kā arī ņēmis dalību neskaitāmās grupas izstādēs Latvijā un ārzemēs. Viņa darbi bijuši skatāmi Viļņas glezniecības triennālē Lietišķās mākslas un dizaina muzejā, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zālē Arsenāls, Sidnejas Latviešu namā, galerijā “Māksla XO”, Hangar mākslas centrā Briselē un citviet. 2015. gadā ieguvis Grand Prix Laikmetīgās mākslas biennālē JCE (Jeune creation Europeenne. Biennale d'art contemporain Parīzē. Klāvs Loris ir arī Latvijas Mākslas akadēmijas vieslektors.


ENG: Klāvs Loris "Te Thing"[Meet the Artist] [Curator’s Tour on demand] [Exhibition Opening]


How to illustrate the inexplicable drive that drives humanity and urges the individual to move forward? In his latest solo exhibition, artist Klāvs Loris presents a series of paintings that explore through abstraction the ways in which we encounter, resist and re-create reality. It questions how the relationship between reality and man is formed. A human being whose mind, according to the artist, "naively and even absurdly runs 'against the pen' of inevitable entropy". The obelisk is the central object of the newly created works, both visually and thematically, symbolising the aspiration to heaven, the gods and the immortality attributed to them, as well as the highest point of civilisation's achievement and power lust at the same time. 


The obelisk is a type of monument that originated in ancient Egyptian culture but later spread throughout the world. It is a square, monolithic pillar made of granite or other hard materials. Obelisks were believed by their builders to have religious and magical powers and were used to communicate with the gods. Today, obelisks, which survive in many parts of the world, continue to serve as symbols of power and prestige. Between them, like structural constructions, Klavs Loris uses painting techniques to unravel the many layers of reality that can appear to be aimless chaos in the everyday. Within the framework of the series, these monumental obelisks are slowly demolished, suggesting the mechanisms of mind control and their application to the rules of the game set by the world order.


Klāvs Loris (1988) graduated from the Department of Painting at the Art Academy of Latvia, furthered his studies at the Brera Academy of Fine Arts in Milan and was a laureate of the SEB Painting Scholarship 2014. Since graduating from the Janis Rozentals Art School, he has held several solo exhibitions and participated in numerous group exhibitions in Latvia and abroad. His works have been exhibited at the Vilnius Painting Triennial at the Museum of Applied Arts and Design, the Arsenāls Exhibition Hall of the Latvian National Museum of Art, the Sydney Latvian House, the Māksla XO Gallery, the Hangar Art Centre in Brussels, and elsewhere. In 2015, he won the Grand Prix at the JCE (Jeune creation Europeenne. Biennale d'art contemporain in Paris. He is also a guest lecturer at the Art Academy of Latvia.

bottom of page