top of page

Galerija Art&Walls

Elizabetes iela 31A

18-22

LV: Marija Saņjuka, Ingūna Stroža, Anastasija Aleksejeva, Kristīne Lastovska, Ilvija Žeigure , Anete Aizbalte, Tatjana Ivanova, Mariella Rezevska, Natālija Mansurova. “Deviņi dažādi skatieni”. [Tikšanās ar mākslinieku] [Radošā darbnīca] [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma]


Deviņi dažādi skatieni uz šo pasauli.

Deviņu mākslinieku darbi ar dažādām idejām un piegājieniem. Katrs kā atsevišķs mūzikas instruments, kas kopā ar pārējiem rada simfoniju. Katrs skatiens, kas atver atsevišķu pasaules redzējumu, kopā svinot šo dažādību vienas mākslas telpas ietvaros.


Galerijas “Art&Walls” atklāšanā un pašā pirmajā izstādē būs aplūkojami darbi no deviņām māksliniecēm. Katrai māksliniecei ir savs stils un tehnika, kopumā šajā izstādē tiek svinēta piegājienu dažādība, bet tajā pašā laikā izpētīts, kā tik dažādi cilvēki var viens otru papildināt un kopā radīt kaut ko pavisam jaunu.


Izstādē piedalās mākslinieki: Marija Saņjuka, Ingūna Stroža, Anastasija Aleksejeva, Kristīne Lastovska, Ilvija Žeigure, Anete Aizbalte, Tatjana Ivanova, Mariella Rezevska, Natālija Mansurova


ENG: Marija Saņjuka, Ingūna Stroža, Anastasija Aleksejeva, Kristīne Lastovska, Ilvija Žeigure , Anete Aizbalte, Tatjana Ivanova, Mariella Rezevska, Natālija Mansurova. “Nine sights”. [Meet the Artist] [Workshop] [Curator’s Tour on demand]


Nine different views on this world.

Works by nine artists with different ideas and approaches. Each as a separate musical instrument together with the others creates a symphony. Each look that opens a separate vision of the world, together celebrating this diversity within the framework of one art space.


At the very first exhibition and the opening of the "Art&Walls" gallery, the works of nine artists will be on display. Each artist has her own style and technique, in general, this exhibition celebrates the diversity of approaches, but at the same time explores how such different people can complement each other and together create something completely new.


Exhibition participants: Marija Saņjuka, Ingūna Stroža, Anastasija Aleksejeva, Kristīne Lastovska, Ilvija Žeigure, Anete Aizbalte, Tatjana Ivanova, Mariella Rezevska, Natālija Mansurova.

bottom of page