top of page

18-22

TUR

Tallinas iela 10

LV: Anna Malicka "StiTcHeS of iTcHeS"  [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma] [Tikšanās ar mākslinieku] [Performance]


Šujmašīnas tehno ritmā Anna Malicka veido izšūtus, abstraktus zīmējumus un skices. Viņa rada slāņus, kopā šujot ne tikai audumu, bet arī savas personīgās un mākslinieciskās pieredzes nogulsnes. Anna savos darbos ietver dažādus paškonstruētus tēlus, kas bieži vien reflektē par viņas haotisko "es" un kas ietekmē mākslinieces radīšanas procesu: saviesību čixe, radikālais bēbis, nereālā aģente, kā arī citus, bieži vien personiskus elementus, kas radušies no nišas kultūrām ar kurām Malicka cieši identificējas.

Viņas radītie slāņi ir gan fizisko materiālu - tekstila, diegu, polsterējuma - apkopojums, gan arī iezīmes, kas atspoguļo mākslinieces sociālo, māksliniecisko un privāto identitāti. Ar saviem darbiem Anna Malicka cenšas radīt telpas, kas atrodas starp reālo un iedomāto - "nereālais īpašums ", kā to dēvē pati māksliniece, rada telpu, no kuras viņa pavērš pa pusei konfrontējošu spoguli realitātei. Tā ir vieta, kurā Anna jūtas ērti, vieta, kurā viņa var saglabāt savu būtību, nestājoties pretī ierastajai realitātei.


Malicka un viņas pārstāvētais dīdžeju kolektīvs PR0_Bi$TR0 papildinās izstādi ar audio slāni - smagās deju mūzikas, popmūzikas un tautas mūzikas kolāžu, lai izaicinātu StiTcHeS of iTcHeS" apmeklētāju. Savā pirmajā lielformāta personālizstādē Anna Malicka pieņem TUR_telpa mesto izaicinājumu riskēt un eksperimentēt. Izstāde lieliski iekļaujas TUR_telpa vasaras ciklā “Monumentālas tikšanās”, kas ver durvis Tallinas ielas kvartāla vasarīgajai rosībai un aicina publiku uz tikšanos ar lieliem, drosmīgiem mākslas darbiem un to radītajām idejām.ENG: Anna Malicka "StiTcHeS of iTcHeS" [Tour with Curator on demand] [Meet the Artist] [Performance]


To the techno rhythm of the sewing machine Anna Malicka crafts patchworks of embroidered abstract drawings and sketches. She assembles layers, stitching together the fabric but also the sediments of her personal, artistic experience. Within her work she weaves a veiled variety of self constructed characters, often reflections of her chaotic self, that inform her process: the party gurl, the radical baby; the unreal agent; and other, often personal elements, informed by the niche youth culture she identifies strongly with. The layers that she creates are both an assemblage of the physical materials - textile, sewing thread, upholstery - and, the traits that reflect her social, artistic and private identities. Through her work, Anna Malicka seeks to create spaces that are in between the real and the imaginary. This “unreal estate,” as she calls it, creates a space from which she can hold a semi-confrontational mirror up to reality. It is a place from where she feels a level of comfort, from where she can remain herself without having to answer to more conventional forces of reality. 


Tying the monumental textile works together with the space, Malicka and her all women dj collective - PR0_Bi$TR0 - have put down a layer of hard dance, pop and folk music to cut, accompany and challenge the visitor to the experience of her “StiTcHeS of iTcHeS.”


In this, her first large scale solo show, Anna Malicka takes on TUR_telpa's challenge to take risks and embrace the experiment. It fits perfectly within the summer exhibition series theme “Monumental Encounters” which open the doors onto the rowdy warm weather vibe of Tallinas ielas kvartāls and invites the public in to encounter large, bold artworks and the ideas behind them.

bottom of page