top of page

ISSP

18-22

LV: Jurģis Peters "Sintētiskā klātbūtne"


Interneta pionieru aizraušanās ar Gajas hipotēzi (Gaia philosophy) un ideju, ka internets spēs mūs visus savienot un kolektīvi celt apziņas līmeni, liek uz to raudzīties kā uz vienojošu kosmisko apziņu. Savukārt mākslīgajam intelektam piedēvētās spējas raisa cerību, ka tas spēs ne vien vairot produktivitāti, bet arī rast risinājumus šī laikmeta izaicinājumiem, piemēram, klimata krīzes pārvarēšanai. Uzsverot šo ticības aspektu, mākslinieks Jurģis Peters ir radījis lielformāta izdrukas un video darbu, kas veidoti ar mākslīgā intelekta palīdzību, to “apmācot” ar svēto attēliem no dažādām  kultūrām.


ENG: Jurģis Peters “Synthetic Presence”


The Internet pioneers' fascination with the Gaia philosophy and the idea that the Internet will connect us all and collectively raise our level of consciousness, makes it seen as a unifying cosmic consciousness. The capabilities attributed to artificial intelligence, on the other hand, raise hopes that it will be able not only to increase productivity, but also to find solutions to the challenges of this era, such as the climate crisis. Underlining this belief, artist Jurģis Peters has created large-scale prints and video works made with the help of artificial intelligence, "training" it with images of saints from different cultures.

bottom of page