top of page

Rāmis x Marmelāde

Āgenskalna tirgus, 2nd floor

18-22

LV: Elgas Grīnvaldes izstāde "Siltā gaisma" kokteiļbārā "Marmelāde" Āgenskalna tirgus paviljona otrajā stāvā.


Izstādē “Siltā gaisma” mākslinieces Elgas Grīnvaldes gleznas apbur ar savu izsmalcināto un ļoti bagātīgo krāsu toņu pasauli. Atspoguļojot būtībā fiziski netveramas lietas, gleznās manāms noslēpumains mirdzums un dziļums, ko māksliniece panākusi lazējot ar platu otu un špahteli krāsu slāņus vienu virs otra.


Elgas Grīnvaldes glezniecību var raksturot kā abstraktu, tomēr viņas galvenais iedvesmas avots ir daba. Viņa savā glezniecībā izmanto, kopj un attīsta abstrakti emocionālo ekspresionismu. Galvenais un būtiskākais ir gaismas avots gleznās. Tas veido dziļuma klātbūtni.


Elga Grīnvalde (1966) studējusi stikla mākslu Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā un Latvijas Mākslas akadēmijā (LMA). Divus gadus specializējusies glezniecībā LMA Uno Daņiļevska meistardarbnīcā. Strādājusi par mākslas pedagogu. Piedalījusies izstādēs kopš 1993. gada, tai skaitā daudzās grupu izstādēs, plenēros un simpozijos, kā arī radošajās rezidencēs Spānijā un Itālijā. Nozīmīgākās personālizstādes – Tukšuma spēks Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā (Daugavpils, 2020) un Vertikāles galerijā Museum LV (Rīga, 2021). Latvijas Mākslinieku savienības biedre kopš 2003. gada.


Izstāde būs apskatāma līdz 2023. gada 19.maijam.

Organizē: Galerija RĀMIS


ENG: Elga Grīnvalde's exhibition "Warm Light" at the cocktail bar "Marmelāde" on the second floor of the Āgenskalns Market Pavilion.


In the exhibition "Warm Light", Elga Grīnvaldė's paintings enchant with their exquisite and very rich world of colour tones. Reflecting things that are essentially physically intangible, the paintings have a mysterious luminosity and depth, which the artist has achieved by lasering layers of paint one on top of the other with a broad brush and spatula.


Elga Grīnvaldė's paintings can be described as abstract, but her main source of inspiration is nature. She uses, nurtures and develops abstract-emotional expressionism in her paintings. The source of light in her paintings is the main and most important thing. It creates the presence of depth.


Elga Grīnvalde (1966) studied glass art at the Riga School of Design and Art and the Art Academy of Latvia (LMA). For two years she specialised in painting at the Uno Daņiļevskis Master Workshop at the Academy of Fine Arts. She has worked as an art teacher. She has participated in exhibitions since 1993, including numerous group exhibitions, plein-airs and symposia, as well as creative residencies in Spain and Italy. Her most important solo exhibitions are The Power of Emptiness at Daugavpils Mark Rothko Art Centre (Daugavpils, 2020) and Vertical Gallery Museum LV (Riga, 2021). Member of the Artists' Union of Latvia since 2003.


The exhibition will be on view until 19 May 2023.

bottom of page