top of page

DOM

Ģertrūdes iela 115

18-22

LV: Liene Pavlovska "Staigājot atrastos zābakos" [Tikšanās ar mākslinieku] 


Izstādes pamatā ir  interese par arhitektūru un pilsētvidi kā kolektīvo vēlmju ierosinātāju un otrādi – kā kolektīvas vēlmes tiek veidotas un kā tās ietekmē apkārtējo cilvēka radīto vai pārveidoto vidi. Izstādes sākuma punkts ir mākslinieces darbs Helsinku Internacionālās mākslas programmas @hiap_suomenlinna rezidences ietvaros ( 2020 ), Nidas mākslas kolonijas rezidences ietvaros @nidaartcolony ( 2020 ), kā arī mākslinieciskais darbs pie instalācijas un vienlaicīgi arī Homo Novus @homonovusfedtival festivāla centra "Atrastos zābakos" ( 2021 ). Izstādi pavada kuratores Zanes Zajančkauskas radīts teksts. 


Izstāde ir galerijas DOM un biedrības Neatlaidība sadarbība. Projektu atbalsta VKKF @kulturkapitals


ENG: Liene Pavlovska "When I Walk In Boots I Found" [Meet the Artist]


The show is featuring work initiated during Lienes work @hiap_suomenlinna residency, @nidaartcolony residency and towards installation "When I Walk In Boots I Found" during @homonovusfestival 2021. The show includes text by curator Zane Zajančkauska. The project is a collaboration between Neatlaidība & @domgalerija. Supported by @kulturkapitals

bottom of page