top of page
Programme

PILOT

Riharda Vāgnera iela 3

18-22

LV: Boriss Bērziņš, Imants Vecozols, Ilmars Blumbergs, Maija Kurševa, Amanda Ziemele, Līga Spunde  "TRĪS" [Tikšanās ar mākslinieku] [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma]


Latvijas Mākslas akadēmijas eksperimentālā mākslas telpa PILOT, atzīmējot savu 3 gadu jubileju, aicina skatītājus svinēt mākslas radīšanu, sapludinot pagātni un tagadni, un veidojot simbolisku mākslas pēctecības tiltu jubilejas izstādē “TRĪS”. Izstāde ir veltījums Latvijas Mākslas akadēmijai, tās pasniedzējiem un studentiem, uzsverot šīs mākslas institūcijas nozīmību mūsdienu nemierīgajos laikos. 


Par izstādes vadmotīvu un iedvesmas avotu kļuvis Latvijas Mākslas akadēmijas metodiskais fonds, kura krājumā glabājas mūsdienās pazīstamu un iemīļotu mākslinieku darbi, kas ļauj sajust pagājušā gadsimta stilistiskās iezīmes, vērienu un politiski sarežģīto laiku, kā arī norāda uz izteikti maskulīno vizuālas mākslas vēstures vidi. 


Izstādē apskatāmi vecmeistaru Ilmāra Blumberga (1943 - 2016), Imanta Vecozola (1933) un Borisa Bērziņa (1930 - 2002) diplomdarbi, kas tapuši laika periodā no 1959. gada līdz 1972. gadam,  sniedzot ieskatu tā laika aktuālajās mākslas tendencēs. Savukārt mūsdienu akadēmijas pasniedzēju paaudzi izstādē pārstāv trīs mākslinieces – Amanda Ziemele (1990), Līga Spunde (1990) un Maija Kurševa (1981), kuras sevi pārliecinoši pierādījušas laikmetīgajā mākslā, vienlaikus sniedzot ieguldījumu jauno mākslinieku prasmju un zināšanu pilnveidošanā un,  veicinot pieredžu pārmantojamību nozarē.


ENG: Boriss Bērziņš, Imants Vecozols, Ilmars Blumbergs, Maija Kurševa, Amanda Ziemele, Līga Spunde "THREE" [Meet the Artist] [Curator’s Tour on demand]


The experimental art space of Art Academy of Latvia PILOT is celebrating its 3-year anniversary by inviting visitors to celebrate the creation of art by merging present and past, creating a symbolic bridge between them and us in exhibition “TRĪS”. The show is a tribute to the Art Academy of Latvia, its lecturers and students, emphasizing the importance of art instituions in these troubled times.  


The exhibition is inspired by the archive of the Art Academy of Latvia that holds a collection of well known and beloved artists diploma works, allowing to experience stylistic features, ambition and politically difficult times of the 20th century as well as highlighting the historically masculine environment of visual arts. 


The exhibition features Ilmars Blumbergs (1943 - 2016), Imants Vecozols (1933) and Boriss Berzins (1930 - 2002) diploma works which have been created between 1959 and 1972, giving an insight into art trends of its time. Meanwhile, the current generation of lectures by the Art Academy of Latvia is represented by three female artists – Amanda Ziemele (1990), Līga Spunde (1990) and Maija Kurševa (1981)  who have demonstrated an excellent performance in contemporary art, contributing to the improvement of the skills and knowledge of young artists while promoting the heritability of experiences in the industry.

bottom of page