top of page
Programme

Latvijas Mākslas akadēmija

Kalpaka bulvāris 13

18-21

LV: SEB stipendija glezniecībā 2023  [Tikšanās ar mākslinieku]


"SEB stipendija glezniecībā" 2023 finālistu darbu izstāde. 

Izstādes finālistu grupu veido astoņi mākslinieki: Katrīna Biksone, Alīna Burlakova, Laima Daberte, Madara Freidenfelde, Linda Jākobsone Viškere, Gunta Lante, Ivars Pommers un Laura Veļa. SEB stipendijas mērķis ir atbalstīt jauno mākslinieku talantu, meistarību un jaunradi.


ENG: SEB Scholarship for Painting 2023  [Meet the Artist] 


"SEB scholarship in painting" 2023 finalist exhibition in the hall of the Art Academy of Latvia. The group of finalists of the exhibition consists of eight artists: Katrīna Biksone, Alīna Burlakova, Laima Daberte, Madara Freidenfelde, Linda Jākobsone Viškere, Gunta Lante, Ivars Pommers and Laura Veļa. The purpose of the SEB scholarship is to support the talent, craftsmanship and creativity of young artists.

bottom of page