top of page

Provodņiks

18-22

Ganību dambis 63

LV: Adriāna Vīgnere “Sapņu mākoņi” [Tikšanās ar mākslinieku] [Radošā darbnīca] [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma]


Izstādē būs apskatāmas autortehnikā veidotas neregulāras jeb mākoņveidīgas formas eļļas gleznas, kas tapušas laika posmā no 2018. līdz 2023. gadam un divas lielformāta instalācijas, kurās risināta saspēle starp realitātes skaudrumu un sapņu mierinājumu.

"Bīstamas spriedzes pilnā ikdiena tiecas savažot krāsaini caurspīdīgos sapņus, bet eksistenciālais dzīvesprieks tiecas šīs važas pārraut, lai skatiens taptu brīvs lidojumam zilajos sapņu mākoņos, pār kuriem tumsai nav varas."

Adriāna Vīgnere ir gleznotāja, dzimusi 1986. gadā Rīgā. Absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmiju, iegūstot bakalaura un maģistra grādus glezniecībā (2010, 2012) un Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolu (2006). Izstādēs piedalās kopš 2004. gada un sarīkojusi vairākas personālizstādes Latvijā un ārvalstīs. Viņas gleznas atrodas daudzās privātkolekcijās Latvijā un citviet pasaulē. 2016. gadā ieguvusi 2. vietu Baltijas jauno gleznotāju konkursā “Young Painter Prize”, Lietuvā. Dzīvo un strādā Rīgā.

Izstāde būs skatāma līdz 31. septembrim.


ENG: Adriāna Vīgnere “Dreamclouds” [Meet the Artist] [Workshop] [Curator’s Tour on demand]


The exhibition will feature irregular or cloud-shaped oil paintings made in the original technique, created in the period from 2018 to 2023, and two large-format installations, which makes the interplay between the harshness of reality and the consolation of dreams.

"Everyday life full of dangerous tension tends to restrain the colorfully transparent dreams, but the existential joy of life tends to break these shackles, so that the look becomes free to fly in the blue clouds of dreams, over which the darkness has no power."

Adriana Vignere is a Latvian painter (b.1986). She graduated from the Art Academy of Latvia with Bachelor's and Master's degrees in Painting (2010, 2012) and from the Janis Rozentals Riga Art High School (2006). Has been participating in exhibitions since 2004 and has made several solo exhibitions in Latvia and abroad. Her paintings are in private collections in Latvia and other countries. In 2016, she won 2nd place in the "Young Painter Prize" competition for young painters from Baltic States in Vilnius, Lithuania. Lives and works in Riga.

The exhibition will be on view until September 31.


LV: Annija Marija Silanagle “Sietspiedes” 


"Sietspiedes" ir instalācija, kas Baltās nakts ietvaros veidota no 100 sietspiedēm, caur gaismu tekstu un zīmējumu formātā mēģinot atklāt kādreiz vēsturiskajā ražotnē "Provodņik" nodotās ziņas. Izstādes māksliniece Annija Marija Silanagle, vēsturisko sietspiežu glabātājs Einārs Lauris.

Annija Marija Silanagle ir ieguvusi maģistra grādu arhitektūrā Londonas Mākslas universitātē, Centrālajā Sentmārtina koledžā (University of the Arts London, Central Saint Martins). Viņa ir strādājusi arhitektūras birojos Rīgā un Londonā, kā arī piedalījusies dažādos arhitektūras konkursos “OUTOFBOX” sastāvā, veidojusi grupas un personālizstādes Londonā, tostarp sadarbībā ar Karalisko Britu arhitektūras institūtu (RIBA). Pašreiz turpina darbību kā arhitekte un kvartāla “Provodņiks” radošā direktore, strādājot pie dažādiem projektiem, tostarp  “Industriālā mantojuma dienas” un “Modernisms Latvijā”.


ENG: Annija Marija Silanagle “Silkscreens”


"Silkscreens" is an installation made of 100 silkscreens as part of the White Night in Riga, trying to reveal the messages that were once conveyed in the historical production plant "Provodņik" through light in the form of text and drawings.

Annija Marija Silanagle holds a Master's degree in Architecture from the University of the Arts London, Central Saint Martins. She has worked in architectural offices in Riga and London, as well as participated in various architectural competitions as part of "OUTOFBOX", created group and personal exhibitions in London, including in cooperation with the Royal British Institute of Ar chitecture (RIBA). Currently, she continues her work as an architect and creative director of the "Provodņiks" quarter, working on projects including "Industrial Heritage Days" and "Modernism in Latvia".

bottom of page