top of page

Māksla XO

18-21

Elizabetes iela 14

LV: Michel Castaignet “Apdullinošais troksnis”


“Ekspozīciju veido desmit lieli zīmējumi ogles tehnikā, kuros attēloti aizmiguši cilvēki skaļu un haotiksu ballīšu laikā.

Izstādes ideja “Apdullinošais troksnis” sākotnēji radās no manas lielās vēlmes zīmēt izmantojot ogles tehniku, kas ieņem manā sirdī īpašu vietu sava intesīvā melnuma dēļ.

Nododoties mākslinieciskajiem un iedvesmas meklējumiem, uzdūros pārsteidzošai fotogrāfijai, kas uzņemta mūzikas festivālā pirms desmit gadiem, kurā iemūžināts aizmidzis jauns vīrietis, un viņam netraucē apkārt esošais skaļais troksnis. Šī aina nekavējoties atbalsojās kā alegorija par mūsu pašreizējo laiku, ko raksturo konflikti un ekoloģiskas katastrofas.

“Apdullinošais troksnis” pēta, kāpēc cilvēki trokšņainā un nemierīgā vidē spēj atrast dziļu snaudu. Izmantojot šos desmit ogles zīmējumus, izstāde iedziļinās ballīšu, pulcēšanās un saviesīgu pasākumu ainās, kur cilvēki šķiet paradoksāli izolēti no kakofonijas, taču cieši saistīti ar apkārtējo vidi.

Izstādītie mākslas darbi aicina apmeklētājus aizdomāties par cilvēka stāvokli hipersaistītā un trokšņainā pasaulē, kur nogurums, reibums vai citi faktori var iegremdēt cilvēkus mierīgā miegā, neraugoties uz apkārtējo kņadu.

Izmantojot šīs sapņainās ainas ogles tehnikā, cenšos raisīt pašanalīzi par vientulību, sociālo saikni un to, kā mēs nemitīgu satricinājumu laikā meklējam iekšēju mieru. Šīs ir sirsnīgs aicinājums piedzīvot unikālo un valdzinošo izstādi, kurā saplūst māksla un kontemplācija, lai paustu poētisku skatījumu uz mūsdienu trauksmaino laikmetu” ˗ Michel Castaignet, 2023.


ENG: Michel Castaignet “Deafening Din”


“This exhibition features ten large charcoal drawings depicting people asleep amidst loud and chaotic parties.

The inception of “Deafening Din” originated from my strong desire to draw, particularly with charcoal, a medium that holds a special place in my heart due to its intense blackness. While researching for artistic inspiration, I stumbled upon a striking photograph taken at a festival a decade ago. The image captured a young man sound asleep, undisturbed by the loud noise around him. This vision immediately resonated as an allegory of our present time, marked by conflicts and ecological catastrophes.

“Deafening Din” explores why individuals find deep slumber amidst noisy and tumultuous environments. Through these ten charcoal drawings, the exhibition delves into scenes from parties, gatherings, and social events, where people appear paradoxically isolated from the cacophony yet intimately connected with their surroundings.

The artworks exhibited invite visitors to contemplate the human condition in a hyperconnected and noisy world, where extreme fatigue, intoxication, or other factors can plunge individuals into restful sleep despite the clamour surrounding them. Breathing life into these dreamlike charcoal scenes, I try to provoke introspection about solitude, social connection, and how we seek inner calm amid perpetual turmoil.

We extend a warm invitation to experience this unique and captivating exhibition, where art and contemplation converge to express a poetic outlook on our dreadful modern era” ˗ Michael Castaignet, 2023.

bottom of page