top of page

DOM

18-22

Ģertrūdes iela 115

LV: Elīna Mekša  "Saki, nevar just?" [Tikšanās ar mākslinieku] [Performance]


Izstāde "Saki, nevar just?" ir trokšņainas deju mūzikas un ritmu kopuma slavinājums, kad nervozitāte mijas ar rīvēšanos un plosīšanos dotajos sitienos minūtē. Reivs sākotnēji bija nelegāls pasākums pamestās noliktavās, pagrabos, fabrikās vai brīvā dabā visas nakts garumā - svētvieta, kurā izšeikot savu aprūsējušo korpusu, ļaujoties ķermeniskam transam. Māksliniece, izmantojot reivu kultūrai raksturīgos sensoros elementus un smīnīgu pašironiju, rada absurdi burvīgās subkultūras pārstāvju pašorganizēšanās simulāciju. Tiek reabilitēta sekulārā tempļa atmosfēra, kurā nodoties kustības rituālam.


Elīna Mekša ir Rīgā bāzēta māksliniece. Strādā starpdisciplināri. Absolvējusi maģistrantūru Latvijas Mākslas akadēmijā, glezniecības apakšnozarē. Studiju laikā gadu pavadījusi Ecole supérieure d`art & médias de Caen/Cherburg, Kānā, Francijā. Savā praksē izceļ telpas uztveri, attēlojamību un tās modulārās funkcijas, kuru daudzveidību demonstrē skaņas medijs. Dažādu tēlu sistēmu ietvaros māksliniece aplūko sadzīves atribūtikas lietojumu un nozīmes.


ENG: Elīna Mekša "Where is Your head, where are Your feet?" [Meet the Artist] [Performance]


The exhibition "Where is Your head, where are Your feet?" is a celebration of noisy dance music and rhythm, where nervousness alternates with grinding and pounding in the given beats per minute. The rave was initially an illegal event held in abandoned warehouses, basements, factories, or in the open air all night long - a sanctuary in which one could shake their rusty frame, surrendering to bodily trance. The artist employs sensory elements inherent to rave culture, along with a smirking self-irony, to craft a simulation portraying the self-organization of the charmingly absurd subculture. The secular temple atmosphere is retrieved, allowing oneself to engage in the ritual of movement.


Elīna Mekša is an artist based in Riga, who works interdisciplinary. She has a Masters degree in painting (Latvian Academy of Art). During her studies, she spent a year at the Ecole supérieure d`art & medias de Caen/Cherburg, Cannes, France. In her practice, she emphasizes the spatial perception, its representation and modular functions.

bottom of page