top of page

CUT ART Gallery

18-20

Alberta iela 1

LV: Vlada Ogaja personālizstāde “CRUCIFIXIONS” [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma]


CUT ART galerija aicina uz otro izstādi kopš galerijas atklāšanas - jaunā mākslinieka Vlada Ogaja (Vlad Ogay) personālizstādi, kuras kurators Gianluca Marziani, pazīstams arī kā slavenā mākslinieka Benksija izstāžu sastādītājs. Ogaja mākslasdarbus būs iespējams apskatīt no 7. septembra līdz 20. oktobrim Alberta ielā 1. 


Vlads Ogajs ir jauns mākslinieks ar spēcīgām korejiešu saknēm, absolvējis Maskavas Mākslas teātra studijas nodaļu, viņš pašlaik strādā arī kā mākslinieks teātra un kino nozarē kopā ar režisoru Kirilu Serebņņikovu. Vlads ir piedalījies filmu projektos kā mākslinieks, kā arī bijis nominēts un ieguvis prestižas balvas Venēcijā, Berlīnē un Kannās. CUT ART gallerija ir jau iepriekš izstādījusi Vlada Ogay darbus dažādās vietās pasaulē, piemēram the 17th Contemporary Istanbul, SCOPE Art Show Miami 2022, Unfair Milano 2023, VOLTA NY 2023. 


Izstādes kurators Gianluca Marziani par Ogaja mākslasdarbiem stāsta: “Vlads Ogajs izmanto arhaisku simbolu valodu, kam ir augsta vizuālā un kulturālā vērtība, reizē, šo simbolu radīšanai viņš izvēlas materiālus, kas ir brīvi pieejami jebkuram patērētājam, un tiek apgrozīti antropocēna laikmetā un iespējams, vēl pāri tam. “Krusts” ir Valda Ogaja formu un darbu pusejošā sirds. Lai piezemētu šo diskursu tagadnē, apejot dažādas drāmas, kas saistītas ar atsevišķiem krustiem, šajā kontekstā izmantojams termins ir “krucificēt”. Ģeometriskā krusta formā tādējādi ienāk Fišera, jeb neo-kvantitātes pašreizējā mūra robežās, līdz ar infografiku sistēmu, kas ir transcendējusi ideoloģijas un dogmas, bet nepiedāvā alternatīvu kapitālam.”


Galerija plāno realizēt 4-6 izstādes gadā un ir atvērta sadarbībai dažādiem jauniem un talantīgiem māksliniekiem un kuratoriem.


Galvenais mākslas telpas mērķis ir tuvināt Latvijai un citām Baltijas valstīm starptautiski atzītus un jaunatklātus māksliniekus, tādējādi attīstot arī mūsu jauno mākslinieku karjeras, popularizējot un integrējot arī Latvijas māksliniekus pasaules mākslas tirgū. Galerija jau iepriekš sadarbojusies ar tādiem atzītiem māksliniekiem kā Deivids Linčs, Roberts Vitmans, kā arī internacionāliem kuratoriem un mākslas kritiķiem kā Emersons Kun-Sheng Wangs u.c. ENG: Vlad Ogaj's solo exhibition "CRUCIFIXIONS" [Curator’s Tour on demand] 


CUT ART Gallery invites you to the second exhibition since the opening of the gallery - an exhibition by the multidisciplinary artist Vlad Ogay, curated by Gianluca Marziani, also known as curator for the famous artist Banksy. The exhibition will be on view from 7th of September until 20th of October, at Alberta street 1.


Vlad Ogay is a young artist with Korean roots, a graduate of the Moscow Art Theatre School, he is also currently working as an artist in the theatre and film industry. Vlad Ogay works with film director Kirill Serebrennikov and has been involved in various film projects as an artist, these films have been selected and succesfully presented in prestigious award ceremonies in Venice, Berlin, and Cannes. Previously CUT ART gallery has presented Vlad Ogay at international art fairs such as at the 17th Contemporary Istanbul, SCOPE Art Show Miami 2022, Unfair Milano 2023, VOLTA NY 2023. 


Gianluca Marziani, the curator of the exhibition, about Ogay's artworks: “Vlad Ogay poses moral dilemmas in a neurotic and depressive present. He uses the archaic language of symbols with a high optical and cultural pervasiveness. He favours materials that are readily available in the consumer circuit beyond the Anthropocene. The Cross becomes the pulsating heart of Vlad Ogay's form/look. I used the term crucifixion to bring the discourse to the ground of the present, avoiding rhetoric around the dramas hidden behind certain crosses. The geometric theme of the cross thus enters the walled border of the Fisherian present, within an infographic system that has transcended ideologies and dogmatisms but without alternatives to capital.”


The show "CRUCIFIXIONS" is planning to be displayed in Mexico and Berlin in 2024.


The gallery plans to realise 4-6 exhibitions per year and is open to collaborate with young and talented artists and curators.


The main aim of the art space is to bring internationally renowned artists closer to Latvia and the other Baltic States, thus developing the careers of our young artists as well as promoting and integrating Latvian artists into the global art market. The gallery collaborates with renowned artists such as David Lynch, Robert Whitman, as well as international curators and art critics such as Emerson Kun-Sheng Wang and others. 


bottom of page