top of page

TUR

“Invisible cities” Inga Erdmane

LV: Inga Erdmane "Neredzamās Pilsētas" 


Inga Erdmane izstādei radījusi jaunus darbus, kas veltīti Tallinas ielas kvartālam, tā vēsturei un tam, kā laika gaitā atmiņas izplenējušas par to, kā bijis agrāk.


Mākslinieces interese par sistēmām un struktūrām bieži ir vērsta uz to robežām, kas paredz indivīdu iekļūšanu teritorijās, kas ir atstātas novārtā un to atmiņas pamestas zudībai. Darbam "Neredzamās pilsētas" Erdmane pētīja arhīvus, intervēja aculieciniekus, kuri pieredzējuši Tallinas ielas kvartālu kā Rīgas sanitārā transporta autobāzi ar depo un garāžām, kā arī apkopoja fotogrāfijas no privātām un publiskām kolekcijām. Jo dziļākā vēsturē viņa devās, jo grūtāk bija iegūt skaidru priekšstatu par to, kā te ir bijis agrāk. Erdmanes interese par fotogrāfijas materialitāti viņu bieži mudina praktizēt dažādas tehnikas, šajā gadījumā pētniecības procesā atrastās fotogrāfijas ir deformētas un pakļautas ķīmiskām reakcijām. Kopā ar lielformāta fotogrāfijām viņa mēģina izstāstīt apslēpto stāstu, kas nav līdz galam noskaidrots. To joprojām ir apracis laiks un skatītājs tiek aicināts apcerēt kāds tas varēja būt, pirms kļuva par daļu no neredzamās pilsētas, ko apvij pagātne.


ENG: Inga Erdmane “Invisible cities”


Inga Erdmane's exhibition “Invisible cities” will be the first of three exhibitions. For it she has created new work that is focussed on Tallinas ielas kvartāls, its history and how the memories from what was before has faded with time. The artist’s interest in systems and structures is often focused on boundaries, where individuals enter spaces that are obscured or recollection is forgotten.


For “Invisible Cities” Erdmane explored archives; interviewed witnesses from when Tallinas kvartāls was an emergency vehicle depot and garage; and collected photographs from private and public collections. The further back she went, the harder it was to get a clear picture of what was before. In her practice, Erdmane's interest in the materiality of photography often compels her to use different techniques to create distortion and deformation of the material she works with. In this case, photographs she has collected in her research. Along with large format photographs she attempts to tell a hidden story which is not completely uncovered. It remains buried by time and the viewer is invited to theorise about how it could have been before it became part of an invisible city shrouded by the past.

bottom of page