top of page

Provodņiks

“Incarnation” Ilona Abileva

LV: Ilona Abiļeva  “Inkarnācija” 


Aicinām apmeklēt mākslinieces Ilonas Abiļevas personālizstādi „Inkarnācija’’. Māksliniece ir radījusi lielformāta gleznu sēriju, kurā turpina pētīt esamību kā mākslas un mitoloģijas mijiedarbības lauku. Pati māksliniece par savu izstādi saka: “Šī izstāde ir vērša kā sengrieķu panteona augstākās dievības iemiesošanās formas aplūkošana tuvplānā.” 


Ilona Abiļeva savus darbus, galvenokārt, veido lielformātā. „Lielie formāti palīdz labāk atklāt manis gleznoto tēlu raksturu,’’ saka Ilona. Mākslinieces gleznotie tēli ir dinamiski, izteiksmīgi, agresīvi un pašpietiekami, tie izstaro spēku un vitalitāti, un šķiet, ka māksliniece prot uzlādēt ar enerģiju katru savas gleznas šķiedru, tāpēc katrs Ilonas Abiļevas izstādes apmeklējums ir aizraujošs, dzīvespriecīgs ceļojums mākslas pasaulē.


Ilona Abiļeva ir absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmiju, iegūstot bakalaura un maģistra grādu figurālajā glezniezībā, kā arī iegūstot maģistra grādu, studējot LMA grafikas nodaļā. Ilona Abiļeva aktīvi piedalās izstādēs kopš 2004. gada, darbojas glezniecībā un grafikas nozarē. Mākslinieces darbi atrodas dažādās privātkolekcijās. 2015. gadā Ilona Abiļevas darbu publicē Lučāno Benetona projekta „Imago Mundi” katalogā.


ENG: Ilona Abileva “Incarnation”


We invite you to visit the personal exhibition “Incarnation” by the artist Ilona Abileva. The artist has created a series of large-format paintings in which she continues to explore existence as a field of interaction between art and mythology. The artist herself says about her exhibition: “This exhibition is a close-up look at the bull as the embodiment of the supreme deity of the ancient Greek pantheon.”


Ilona Abileva mainly creates her works in large format. "Large formats help me to better reveal the nature of the characters I paint," says the artist. Ilona Abileva's painted works are dynamic, expressive, aggressive and self-sufficient, they radiate strength and vitality, and it seems that the artist knows how to charge every fiber of her painting with energy, so every visit to Ilona Abileva's exhibition is an exciting, joyful journey into the world of art. 


Ilona Abileva graduated from the Latvian Academy of Arts with a bachelor's and master's degree in figurative painting, as well as a master's degree while studying at the LMA's graphics department. She has been actively participating in exhibitions since 2004, and continues to work in the painting and graphics industry. The artist's works are in various private collections. In 2015, Ilona Abilieva's work was published in the catalog of Luciano Benetton's "Imago Mundi" project.

bottom of page