top of page

LMA

"MĀKSLA STRĀDĀ / ART WORKS"

LV: ​​Latvijas Mākslas akadēmija un Riga Last Thursdays aicina apmeklētājus uz pasākumu ciklu “MĀKSLA STRĀDĀ / ART WORKS”.


Šī gada janvārī Latvijas Mākslas akadēmija (LMA) un Riga Last Thursdays (RLT) galeriju vakars aizsāk sadarbību, kas dos iespēju ikvienam tuvāk iepazīt mākslas procesu aizkulises. No janvāra līdz aprīlim katru mēneša pēdējo ceturtdienu no plkst. 17:00 interesenti ir aicināti galeriju vakaru iesākt Latvijas Mākslas akadēmijā, apskatot studentu darbu izstādes un piedaloties sarunās un radošās aktivitātēs.


26. janvārī no plkst. 17:00 - 19:00 pirmajā MĀKSLA STRĀDĀ / ART WORKS pasākumā (sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju), apmeklētāji aicināti apskatīt studentu radītos mākslas darbus un tuvāk iepazīt glezniecības un grafikas darbu tapšanas procesu.


  • LMA pagrabstāvā, izstāžu punktā "NAGLA", plkst. 17:00 tiks atklāta jauna ekspozīcija ar Oskara Mūrnieka darbu "Lāpu gājiens".

  • Savukārt LMA 2.stāvā būs skatāma Glezniecības katedras studentu projekta "VILCE" trešā izstāde. Iniciatīva radusies ar mērķi sniegt ieskatu glezniecības dažādajās izpausmēs studiju procesa laikā un ekspozīcija katru reizi apkopo 12 studentu darbus, pārstāvot studentus no 1. kursa bakalaura līmeņa līdz pat 2. kursa maģistrantūrai. Pasākuma laikā būs iespēja vērot glezniecības procesus un aprunāties ar māksliniekiem.

  • Paralēli "VILCES" izstādei LMA 2.stāvā būs skatāma Grafikas nodaļas studentu darbu ekspozīcija un studentu vadībā risināsies radošā darbnīca Linogriezuma tehnikā.


ENG: This January, the Art Academy of Latvia (AAL) and Riga Last Thursdays (RLT) are launching a gallery evening collaboration that will give everyone the opportunity to get a closer look behind the scenes of the artistic process. From January to April, on the last Thursday of every month from 17:00, visitors are invited to start the Gallery Evening at the Art Academy of Latvia by viewing student exhibitions and taking part in talks and creative activities.


On the 26th of January from 17:00 to 19:00 at the first event of the cycle MĀKSLA STRĀDĀ / ART WORKS, visitors are invited to see artworks created by students and get a closer look at the process of painting and printmaking.


  • A new exhibition with Oskars Mūrnieks' work "Torchlight Procession" will open at 17:00 in the basement of the LMA, at the exhibition point "NAGLA".

  • The third exhibition of the project "VILCE" by the students of the Department of Painting will be on view on the 2nd floor of the AAL. The initiative has been created with the aim of providing an insight into the various manifestations of painting during the study process and the exhibition gathers 12 student works each time, representing students from 1st year Bachelor level to 2nd year Master level. During the event, there will be an opportunity to observe the painting processes and talk to the artists.

  • Alongside the "VILCES" exhibition, the 2nd floor of the AAL will host an exhibition of works by students of the Department of Graphic Arts and a workshop in Linocut under the guidance of the students.

bottom of page