top of page

Swedbank Gallery

Kristine Luize Avotina, Ilze Avotina "The Face of Peace"

Kā atzīst māksliniece Kristīne Luīze Avotiņa, izstāde “Miera seja” iemieso vēsti par nemitīgu transformācijas procesu un ticību labajam. Sākotnējo ieceri pilnībā apturēja Covid-19 pandēmija. Vēlāk atsākto darbu, satrieca ziņas par karu Ukrainā. Gatavošanās izstādei pārtapa par misijas apziņu kā sev, tā arī mūsu laika biedriem - turpināt gleznot LABO un SKAISTO, lai dotu pretsparu tam ļaunumam, ko atnes karš Ukrainā. Šis arī ir stāsts par ticību, ka beigu beigās labais gūs uzvaru pār ļauno.


*** 27.datumā izstādes ietvaros mākslas PopUp kafejnīca būs atvērta līdz 22.00


 

The exhibition "Miera seja" ("The Face of Peace") manifests a constant process of transformation and faith in the good. The original plan was completely stopped by the Covid-19 pandemic. The work resumed later was affected by the news about the war in Ukraine. Preparing for the exhibition turned into a sense of mission, both for ourselves and for our peers - to continue to paint the GOOD and the BEAUTIFUL in order to counteract the harm brought by the war in Ukraine. This is also a story of faith that in the end good will triumph over evil.


*** In October 27, PopUp Art Cafe will be open till 22.00

bottom of page