top of page

LOOK

Ance Eikena "Dusi pieglaudies man klāt"

No šī gada 27. oktobra līdz 19. novembrim mākslas galerijā “LOOK!” norisināsies mākslinieces Ances Eikenas otrā personālizstāde “Dusi pieglaudies man klāt”.


Izstāde ir kā veltījums laika posmam no piedzimšanas līdz pieaugšanai, ar domu, ka dažkārt, lai dzīvē tiktu uz priekšu, ir jādodas atpakaļ uz pašu sākumu, lai meklētu atbildes un mierinājumu par lietām, kas gadījušās pa ceļam. Ir zināms, ka mūsu dzīves pirmie gadi ietekmē visu atlikušo dzīvi. Māksliniece atgriežas pašas bērnībā caur stāstu par saviem gleznojumiem trīs gadu vecumā – akvareļiem, kur sajauktas visas  krāsas, kam pati tolaik devusi nosaukumu “Melnais sviests”. Izstādē tie pārtop par portretu neatklātajam un nesaprotamajam mūsu pagātnēs un tagadnes prāta procesos. Gan trīsgadīgās, gan divdesmitpiecgadīgās Ances “Melnā sviesta” gleznojumi ir par pilnas emociju gammas jušanu un sajūtu haosu, ko dažkārt, vienkārši cilvēkam esot, grūti sevī pieņemt, bet tomēr ļoti vajag.


Izstāde “Dusi pieglaudies man klāt” ir mīlestības pilns aicinājums savam iekšējam bērnam un tajā pat laikā arī nebijusi miera sajūta, ko šogad devis laiks dzīvojot laukos. “Ikdienu pavadot tuvāk dabai, mežā un pļavā piedzīvoju kaut ko lielu, siltu un neaptveramu. It kā pati Meža māte aicina sev pietuvoties, apgulties un ierakties mitrajā zemē, lai savienotos ar visa dzīvā spēku. Un tad es pārvaru bailes ieiet mežā tumsā. Mani nebaida tas, ko sastapšu savā ceļā, jo visu, kas kādreiz varētu būt trūcis, varu sev iedot arī pati. Māju un drošības sajūtu, mierinājumu, iedrošinošus vārdus. Ir tikai jādomā, kur mazo sevi sastapt,” stāsta māksliniece.


Viens no veidiem, kā terapijā iespējams mēģināt sastapties ar savu “iekšējo bērnu” ir caur ķermeniskām pieredzēm. Uz ko līdzīgu, izstādes apmeklētājiem, mijiedarbojoties ar telpu un mākslas darbu, aicina arī Ance. Atgriezties savā sākumā, lai meklētu ceļu uz dziedinājumu. Sirdī samīļot sevi bērnībā. Instalāciju papildina šūpuļdziesma pieaugušam cilvēkam, ko īpaši izstādei radījusi Līva Vilnīte – Panteļējeva.


Ance Vilnīte (1997) ir jaunās paaudzes māklsiniece, kura nesen absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās komunikācijas nodaļu. Pēdējos gados sevi pieteikusi ar dažādiem tēlniecības darbiem, vides objektiem, instalācijām un performancēm vietēja un starptautiska mēroga notikumos: Rīgas Fotomēnesī, Tēlniecības kvadriennālē, izstādē "Academia", "Laktācija" LNMM u.c. Ances pirmā personālizstāde “Dievs Tēvs Debesīs” nominēta Purvīša balvai 2023.


 

From October 27 to November 19 2022, art gallery "LOOK!" will present the second solo exhibition of the artist Ance Eikena “Dusi pieglaudies man klāt”.


The exhibition is like a tribute to the period from birth to adulthood, with the idea that sometimes in order to move forward in life, you have to go back to the very beginning to look for answers and solace for the things that have happened along the way. It is known that the first years of our lives affect the rest of our lives. The artist returns to her own childhood through the story of her paintings at the age of three - watercolors where all colors are mixed, which she named "Black butter" at the time. In the exhibition, they become a portrait of the undiscovered and incomprehensible in our past and present mind processes. Both three-year-old and twenty-five-year-old Ance's "Black Butter" paintings are about feeling a full range of emotions and chaos of feelings, which sometimes, as a simple human being, is difficult to accept, but still very necessary.


Ance Vilnīte (1997) is an artist of the new generation who recently graduated from the Visual Communication Department of the Art Academy of Latvia. In recent years, she has presented various sculptural works, environmental objects, installations and performances at local and international events: Riga Photomonth, Sculpture Quadrennial, the exhibition "Academia", "Lactation" at LNMM, etc. Ance's first solo exhibition "God the Father in Heaven" has been nominated for the Purvīša award in 2023.

bottom of page