top of page

Kalnciema kvartāla galerija

Kalnciema iela 35

LV: "VISĀ VISUMĀ" Elīna Vagre, Stīna Skulme, Renāte Pagaste un Ina Kantiķe [tikšanās ar mākslinieku]


No 2. līdz 28. februārim Kalnciema kvartāla galerijā skatāma izstāde "Visā visumā", kas tapusi, sadarbojoties četrām trešā kursa Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļas studentēm (Elīna Vagre, Stīna Skulme, Renāte Pagaste un Ina Kantiķe). 


Izstādes iedvesmas avots ir vasarā kopīgi piedzīvotais plenērs, kas ne vien radījis jaunu izpētes pieredzi, bet arī ļāvis apjaust cilvēka un dabas mijiedarbības spēku. Gaismas nebeidzamās variācijas, formu mainība un nepastāvība, mirkļa un sajūtas tvērums, cikliskums un nebeidzams sākums un gals ir jautājumi, ko darbu autores risina katra savā tehnikā un veidā, atainojot bezgalīgo iespēju kaleidoskopu, ko raisa esība dabā un atskārsme, ka visums tiešām var būt vienā pilienā, putna dziesmā vai elpas vilcienā.


23.02.23. izstāde būs atvērta līdz plkst. 21.00.


ENG: "VISĀ VISUMĀ" by Elīna Vagre, Stīna Skulme, Renāte Pagaste and Ina Kantiķe [Meet the Artist]


From February 2 to 28 Kalnciema Quarter gallery will host the exhibition "VISĀ VISUMĀ", which was created by the collaboration of four students of the Painting Department of the Latvian Academy of Arts (Elīna Vagre, Stīna Skulme, Renāte Pagaste and Ina Kantiķe). 


The source of inspiration for the exhibition is the open-air experience of the summer, which not only created a new research experience, but also allowed to realize the power of interaction between human and nature. The endless variations of light, the change and impermanence of forms, the scope of the moment and feeling, cyclicality and endless beginning and end are questions that the authors of the works solve each in their own technique and way, depicting the infinite kaleidoscope of possibilities caused by being in nature and seeing that everything really can be in a single drop, a bird's song or a breath.


On 23.02.23 the exhibition will be open until 21.00.

bottom of page