top of page
DSC_4627.jpg

PILOT

Musa x Paradisico x Purvītim 150' exhibition featuring works of 8 artists

Vagnera iela 3, Riga

About

LV/ Latvijas Mākslas akadēmijas eksperimentālajā mākslas telpā Pilot aplūkojama grupas izstāde "Musa x Paradisico x Purvītim 150''.

Izstāde ir veidota par godu Latvijas Mākslas akadēmijas dibinātāja Vilhelma Purvīša 150 gadu jubilejai. Svinot šo jubileju un pavasara tuvošanos, notiks jauno mākslinieku un studentu paradīzes atklāšana mākslas darbos. Izstādes darbos vērojama simboliska dauzīšanās, balstoties uz akadēmiskiem pamatiem un zināšanām, kuras nepieciešamas jaunu ideju raisīšanai, lai sniegtu svaigumu šajā laikā, kas, šķiet, ir kļuvis bezkrāsains.

Musa × Paradisico ir saldākā no banānu šķirnēm un paradīzes patiesais aizliegtais auglis, pēc tā nogaršošanas rodas apziņa par to, ka esam paši sevis radītāji. Arī Vilhelms Purvītis esot radījis pats sevi.

 

Izstādē piedalās Jūlija Šilova, Viktorija Grappa, Sintija Šadurska, Rūta Irbe Esterliņa, Kristians Brekte, Ivars Pommers, Envija un Arturs Dimiters. 

Darba laiks 28.04 (RLT) 18-22

Vāgnera iela 3

ENG/ Latvian Academy of Arts' experimental art space Pilot presents group exhibition "Musa x Paradisico x Purvītis 150".

The exhibition is designed in honor of the 150th anniversary of the founder of the Latvian Academy of Arts Vilhelms Purvītis. To celebrate this anniversary and the approach of spring, a paradise for young artists and students will be unveiled in the works of art. The works in the exhibition show a symbolic flurry, based on the academic foundations and knowledge needed to generate new ideas to bring freshness to this time, which seems to have become colorless.

Musa × Paradisico is the sweetest of the banana varieties and the true forbidden fruit of paradise, after tasting it, the awareness that we are our own creators arises. Vilhelms Purvītis has also created himself.

 

Artists featured are Jūlija Šilova, Viktorija Grappa, Sintija Šadurska, Rūta Irbe Esterliņa, Kristians Brekte, Ivars Pommers, Envija and Arturs Dimiters.

Opening hours on 28.04 (RLT) 18-22

Vāgnera iela 3

bottom of page