top of page
Programme

Dziesmusvētku telpa

Mežaparka Lielā estrāde - Ostas prospekts 11

18-20

LV: Rakstniecības un mūzikas muzejs “Dziesmusvētku telpa”


Rakstniecības un mūzikas muzejs piedāvā apmeklētājiem unikālu – pirmo un lielāko latviešu dziesmusvētku tradīcijai veltītu pastāvīgo ekspozīciju – Dziesmusvētku telpa, kas ir veidota par godu Pirmo vispārīgo latviešu dziedāšanas svētku simtpiecdesmitajai gadskārtai.


Rakstniecības un mūzikas muzeja misija ir iedvesmot rakstniecības un mūzikas nacionālā mantojuma laikmetīgai izpratnei un veicināt priekšstatu par muzeju kā telpu jaunai pieredzei un nozīmīgām sarunām – ekspozīcija Dziesmusvētku telpa ir vēl viens nacionālais dārgums, kas rosinās cilvēku interesi un vēlmi, kā arī intelektuālo un emocionālo nepieciešamību uzturēt Dziesmu un deju svētku tradīciju. Ekspozīcija ir platforma, kas cildina un izglīto par mūsu tautas seno tradīciju, kas kalpo kā mūsdienīga un inovatīva telpa diskusijām, sarunām un vīziju veidošanai par kultūras mantojumu mūsdienās.


ENG: Museum of Literature and Music "Song and Dance Festival Space"


The Museum of Literature and Music offers its visitors a unique permanent exhibition – the first and largest of its kind, dedicated to the tradition of the Latvian Song Celebration – SongSpace, which has been created in honor of the 150th anniversary of the first Latvian Song Celebration.


The Latvian Museum of Writing and Music’s mission is to inspire a contemporary understanding of the national heritage of writing and music in Latvia, and to promote the idea of ​​the museum as a space for new experiences and meaningful conversations – this exhibition, SongSpace, is another national treasure that will inspire people’s curiosity and desire to explore the tradition, as well as call for an intellectual and emotional need to maintain it. The exhibition is a platform that celebrates and educates about this long-established tradition, serving as a modern and innovative space for discussion, conversation and visioning of cultural heritage.

bottom of page