top of page
Programme

CUT ART Gallery

Alberta iela 1

18-20

LV: Vlada Ogaja personālizstāde “CRUCIFIXIONS” [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma]


Vlads Ogajs ir jauns mākslinieks ar spēcīgām korejiešu saknēm, absolvējis Maskavas Mākslas teātra studijas nodaļu, viņš pašlaik strādā arī kā mākslinieks teātra un kino nozarē kopā ar režisoru Kirilu Serebņņikovu. Vlads ir piedalījies filmu projektos kā mākslinieks, kā arī bijis nominēts un ieguvis prestižas balvas Venēcijā, Berlīnē un Kannās. CUT ART gallerija ir jau iepriekš izstādījusi Vlada Ogay darbus dažādās vietās pasaulē, piemēram the 17th Contemporary Istanbul, SCOPE Art Show Miami 2022, Unfair Milano 2023, VOLTA NY 2023. 


Izstādes kurators Gianluca Marziani par Ogaja mākslasdarbiem stāsta: “Vlads Ogajs izmanto arhaisku simbolu valodu, kam ir augsta vizuālā un kulturālā vērtība, reizē, šo simbolu radīšanai viņš izvēlas materiālus, kas ir brīvi pieejami jebkuram patērētājam, un tiek apgrozīti antropocēna laikmetā un iespējams, vēl pāri tam. “Krusts” ir Valda Ogaja formu un darbu pusejošā sirds. Lai piezemētu šo diskursu tagadnē, apejot dažādas drāmas, kas saistītas ar atsevišķiem krustiem, šajā kontekstā izmantojams termins ir “krucificēt”. Ģeometriskā krusta formā tādējādi ienāk Fišera, jeb neo-kvantitātes pašreizējā mūra robežās, līdz ar infografiku sistēmu, kas ir transcendējusi ideoloģijas un dogmas, bet nepiedāvā alternatīvu kapitālam.”ENG: Vlad Ogaj's solo exhibition "CRUCIFIXIONS" [Curator’s Tour on demand] 


Vlad Ogay is a young artist with Korean roots, a graduate of the Moscow Art Theatre School, he is also currently working as an artist in the theatre and film industry. Vlad Ogay works with film director Kirill Serebrennikov and has been involved in various film projects as an artist, these films have been selected and succesfully presented in prestigious award ceremonies in Venice, Berlin, and Cannes. Previously CUT ART gallery has presented Vlad Ogay at international art fairs such as at the 17th Contemporary Istanbul, SCOPE Art Show Miami 2022, Unfair Milano 2023, VOLTA NY 2023. 


Gianluca Marziani, the curator of the exhibition, about Ogay's artworks: “Vlad Ogay poses moral dilemmas in a neurotic and depressive present. He uses the archaic language of symbols with a high optical and cultural pervasiveness. He favours materials that are readily available in the consumer circuit beyond the Anthropocene. The Cross becomes the pulsating heart of Vlad Ogay's form/look. I used the term crucifixion to bring the discourse to the ground of the present, avoiding rhetoric around the dramas hidden behind certain crosses. The geometric theme of the cross thus enters the walled border of the Fisherian present, within an infographic system that has transcended ideologies and dogmatisms but without alternatives to capital.”


bottom of page