top of page
Programme

Aminori

Krišjāņa Valdemāra iela 69

18-22

LV: Vita Lukstiņa “MANS BALETS” [Tikšanās ar mākslinieku]

Vita Lukstiņa uzkata, ka baleta studijas pieredze atraisījusi viņā kādas svarīgas lietas un ietekmējusi viņas iekšējo pasauli. “Tas vairāk ir zemapziņas līmenī,” saka māksliniece, “Skaistā un estētiskā izjūta ir manī jau kopš dzimšanas, bet bērnībā piedzīvotais ir kā iesēta sēkla, tāpēc es domāju, ka dejošana vēl parādīsies manā dzīvē. Varbūt pat ne kā dejošana, bet dvēseles jutekliskums, kustības izjūta. Es jūtu kustību – tur viss ir kopā: ķermenis un sirds.” 

Gleznotāja stāsta, kāpēc tieši baleta māksla iedvesmojusi viņu veidot veselu izstādi. 

“Bērnībā no pirmās līdz piektajai klasei es gāju uz baleta studiju. Balets ienāca manā dzīvē ne tik daudz apzināti, drīzāk tā bija vecāku vēlme, lai es atraisītos kustībā. Man bija savas puantes, bet īstos baleta svārciņus es tā arī nekad uzvilkt nedabūju. Tikai studijas izlaidumā skolotāja pēkšņi ieraudzīja mani un teica: “Kā tad es agrāk Vitu nepamanīju, vajadzēja viņai dot galvenās lomas!” Tapēc tagad uzgleznoju šo varbūt nepiepildīto sapni par svārciņiem.” 

Glezniecībā Vita Lukstiņa (1967) ienākusi pamazām. Dzimusi latviešu ģimenē Krievijā, pēc vidusskolas pārcēlās uz Latviju, kur sākumā studēja pedagoģiju mākslas nodaļā. Glezniecības studijas uzsāka 2016. gadā un maģistra grādu Latvijas Mākslas akadēmijā ieguva 2018. gadā. Plašu ievērību ieguva jau viņas diplomdarbs – lielformāta gleznai “Perfektā mīlestība. Pēdējais vakarēdiens” tika piešķirta galvenā balva Florences biennālē 2019. gadā. Lai arī Lukstiņas glezniecības maniere ir reālistiska, viņas gleznu vēstījums ir simbolisks un reizēm pat pārpasaulīgs.


ENG: Vita Lukstiņa “MY BALLET” [Meet the Artist]


Painter Vita Lukstiņa believes that the ballet studio experience has unlocked some important things in her and influenced her inner world. "It's more at the subconscious level," says the artist, "What I experienced in my childhood is like a sown seed, so I think that dancing will still appear in my life. Maybe not even like dancing, but the sensuality of the soul, the sense of movement. I feel movement – everything is together there: body and heart."

The painter tells why exactly the art of ballet inspired her to create a whole exhibition.


“As a child, from the first to the fifth grade, I went to a ballet studio. Ballet entered my life not so much consciously, rather it was the desire of my parents for me to let loose in movement. I had my ballet shoes, but I never got to wear a real ballet skirt. Only at the graduation, the teacher suddenly looked at me and said: "How come I didn't notice Vita before, I should have given her the main roles!" That's why now I'm painting this maybe unfulfilled dream about ballet skirt."

Vita Lukstiņa (1967) entered the world of art slowly. Born in a Latvian family in Russia, after high school she moved to Latvia, where she initially studied pedagogy in the art department. He started painting studies in 2016 and received her master's degree at the Latvian Academy of Arts in 2018. Her graduation thesis – the large-format painting Perfect Love. The Last Supper was awarded the main prize at the Florence Biennale in 2019. Although Lukstiņa's painting style is realistic, the message of her paintings is symbolic and sometimes even transcendental.

bottom of page