top of page

Low

"Flower, Strain, Kiln, Pigment" Natalie Hamida, Özgü Gundeslioglu, Haliz Yosef, Sara Moayed

LV: Izstāde "Zieds, Saspringums, Ceplis, Pigments" ir veidota pēc Feministu kultūras nama (FKN) pasūtījuma, tās kuratori ir Gladisa Kamilo un Paola Džalili. Izstādē eksponēti četri jaunie Helsinkos dzīvojošo mākslinieku Ozgū Gundeslioglu, Natālijas Hamadas, Sāras Mojedas un Halizas Jozefas darbi.


Izstādes mākslinieki jau iepriekš ir darbojušies Feministu kultūras nama dalībnieku grupās un sadarbojušies kopā ar māksliniekiem ārpus ES un izcelsmes dēļ nepietiekami pārstāvētiem māksliniekiem. Šī izstāde ir iespēja turpināt pētīt sarunas, jautājumus, sapņus, vilšanās un bažas, kas saistītas ar mākslas praksēm un dzīves pieredzi ārpus līdzgaitnieku grupu sanāksmēm. 


Kuratorus interesēja, kā mākslinieki savā praksē risina tādas dihotomijas kā neatliekamība un bauda, spēle un darbs, necaurredzamība un caurspīdīgums viņu praksēs, un aicināja viņus pievērsties šiem svārstīgajiem impulsiem, radot jaunu darbu šai izstādei.


ENG: "Flower, Strain, Kiln, Pigment" is an exhibition commissioned by Feminist Culture House (FCH), and curated by Gladys Camilo and Paola Jalili. It showcases four newly commissioned works by Helsinki-based artists Özgü Gündeşlioğlu, Natalie Hamada, Sara Moayed, and Haliz Yosef.


The participating artists have been previously involved in Feminist Culture House’s peer groups and networks. This exhibition is an opportunity to continue exploring some of the conversations, questions, dreams, frustrations, and concerns within art practices and lived experiences beyond the peer group meetings. 


The curators wondered how the artists negotiate dichotomies such as urgency and pleasure, play and work, opacity and transparency in their practices, and invited them to address these oscillating impulses while creating a new work for this exhibition.


 

bottom of page