top of page

Liepa

Exhibition by Roberta Riežniece; "Let Love Grow" Santa Siliņa

LV: I: “Sievietes ir drosmīgas, skaistas, inteliģentas un mīlestības pilnas, but tai pašā laikā arī trauslas, neizlēmīgas un reizēm pilnībā nesaprātīgas. Sieviešu sarežģītā pasaule ir viens no maniem lielākajiem iedvesmas avotiem, un par godu tai arī veltīta šī izstāde.” Roberta Riežniece


II: “Ļauj mīlestībai augt" Santa Siliņa. “Man patīk teikt, ka gleznoju pasakas pieaugušajiem. Gleznas ir mīlas stāsts - par attiecībām ar sevi un citiem. Par skaisto, ko atrodam paši sevī un saredzam apkārtējos. Ziedi ir mīlestības, skaistuma un izaugsmes simbols. Caur tiem runāju par iekšējo skaistumu un spēku. Tajās ir gan manas sajūtas, gan atziņa vai mācība, ko tajā laikā esmu ieguvusi. Atgādinājums sev un citiem neņemt līdzi dzīves grūtos brīžus, saglābt sirds siltumu, labo un saredzēt skaisto mācību, ko dzīve tobrīd sniegusi. Ļaut mīlestībai augt un plaukt!” Santa Siliņa


ENG: I: “Women are courageous, beautiful, intelligent and full of love, but at the same time fragile, indeciseful and sometimes completely unreasonable. The complex world of women is one of my greatest sources of inspiration, and this exhibition is also dedicated to it.” Roberta Riežniece


II: "Let Love Grow" by Santa Siliņa. “I like to say that I paint fairy tales for grown ups. My paintings are love story - they are about relationships with oneself and others. About the beauty we find in ourselves and the beauty we see in people around us. Flowers are symbol of love, beauty and growth. Throught flowers in my paintings i talk about inner beauty and strenght. My paintings contain both my feelings and knowledge or lesson that I have acquired at that time. They are as a reminder to myself and to others not to get stuck on life's difficult moments, but to keep heart warm, good and to see the beautiful lesson that life has given at that time. To let love grow and bloom!” Santa Siliņa


 

bottom of page