top of page

Maxim Boxer Gallery

Lāčplēša iela 48

18-22

LV: Igor Gurovich, Lisa Olshanskaya, Misha Gurovich “SMOKE OF THE FATERLAND”  [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma]


Dzīve ir mainījusies. Rituali un izdzīvošanas stratēģijas ir paņēmušas negaidītus pagriezienus. Kūrēšana un sēdēšana vienlaikus, lai kļūtu elastīgāks un stiprāks. Gludi stikli ar melamīna sūklīti ilgu laiku. Katru rītu stundu zīmēšana padara visu dienu nozīmīgu, un laiks paiet ātrāk. Es zīmēju mājās, attēlojot dūmus no skursteniem. Armēnijā ir daudz atstātu rūpniecības uzņēmumu un skursteņu bez dūmiem. Es izdomāju dūmus. Jo tālāk es zīmēju, jo mazāk māju, un vairāk dūmu. Dūmi konos, aplīsēs un ovālās formās, zīmēti rūpīgi. Zīmējot ar lineālu, jūs jūtaties mazāk kā mākslinieks. Nolemjot, ka jūs neesat mākslinieks, ietaupa enerģiju un laiku. Dūmi atgādina balustus vai dzelzs rotaļlietas. Šķiet, ka viss ir pareizi sakārtots; ja ir rūpnīca un skurstenis, tad ir dūmi. Dūmi ir vīriešu, sieviešu, bērnu un ārzemju. Tas nozīmē, ka dzīve eksistē, un viss būs labi, jo pasaule ir saprātīgi izstrādāta. Bet šķiet, ka vairs nekas nebūs labi.


ENG: Igor Gurovich, Lisa Olshanskaya, Misha Gurovich “SMOKE OF THE FATERLAND”  [Curator’s Tour on demand]


Life has changed. Rituals and survival strategies have taken unexpected turns. Smoking and squatting simultaneously to become flexible and strong. Rubbing glasses for a long time with a melamine sponge. Drawing for an hour every morning makes the whole day feel meaningful, and time flies faster. I draw at home, depicting smoke from chimneys. In Armenia, there are many abandoned factories and chimneys without smoke. I invented the smoke. The further I draw, the fewer houses, and more smoke. Smoke in cones, circles, and ovals, drawn meticulously. Drawing with a ruler makes you feel less like an artist. Deciding you're not an artist saves energy and time. Smoke resembles balusters or iron rattles. It seems like everything is arranged correctly; if there's a factory and a chimney, there's smoke. Smokes are masculine, feminine, childlike, and foreign. This means life exists, and everything will be fine because the world is intelligently designed. But it seems that nothing will be good anymore.

bottom of page