top of page

MASA studija

Elizabetes iela 67

18-22

LV: Alyona Judina "Iegrimsti dabā, iededz radošumu" [Tikšanās ar mākslinieku] [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma] [Workshop]


Mūsdienu cilvēki, dzīvojot pilsētas burzmā un patērētāju sabiedrībā, bieži aizmirst, ka mūsu pasaule nesastāv tikai no betona, stikla un plastmasas. Māksliniece Alyona Judina ir stingri pārliecināta, ka caur radošo meditāciju un refleksijas procesu cilvēks sāk ievērot katru apkārtējās pasaules niansi. Šī paaugstinātā apziņa atklāj skaistumu, kas slēpjas ikdienā. Mežs - ir bagāta, daudzveidīga pasaule, pastāvīgi mainīgs, dzīvs organisms, miera un vientulības vieta, dabas skaistuma un tīrības simbols. Mākslinieces gleznas rada piedzīvojuma sajūtu, savukārt instalācijas palīdz vēl dziļāk iegrimst viņas radošajā pasaulē un doties ekspedīcijā pa neizpētītām taciņām, pat šķietami tik pazīstamās vietās. 


No 18.00 līdz 21.00 māksliniece Alyona Judina vadīs gleznošanas meistarklasi, kurā vārēs piedalīties bezmaksas, izveidot nelielu gleznu ar savām rokām un paņemt to līdzi.


ENG: Alyona Judina "Immerse in Wilderness, Ignite Creativity" [Meet the Artist]  [Curator’s Tour on demand] [Workshop]


Modern people, caught up in the rush and bustle of the city, living in consumer society, often forget that our planet is made up of more than just concrete, glass, and plastic. Artist Alyona Judina passionately believes that through the process of creative meditation and reflection, a person begins to observe every nuance of the surrounding world. This increased awareness shows the beauty hidden in the ordinary. The forest is a rich, diverse world, a constantly changing living organism, a place of peace and solitude, a symbol of natural beauty and purity. Artist's paintings evoke a sense of adventure and excitement, while installations help immerse yourself even deeper into her creative world and embark on an expedition down unexplored paths of familiar places.


From 18.00 until 21.00 artist Alyona Yudina will lead a painting master class, where you can participate for free, create a painting with your own hands, and take it with you. 

bottom of page