top of page

DaliHouse

Skolas iela 2

18-21

LV: in da DaliHouse [Radošā darbnīca] [Performance]


DaliHouse ir mūsdienīga radošā telpa Rīgā, kurā notiek dažādas meistarklases, nodarbības un pasākumi saistītie ar mākslu un kreativitāti.

Studijas mērķis ir atbalstīt un attīstīt jebkura cilvēka radošo pašizpausmi no parasta apmeklētāja līdz topošam māksliniekam, kā arī pozitīvi ietekmēt pilsētas kultūras un sabiedrisko dzīvi.

Mēs vēlamies, lai ikviens Cilvēks varētu vienuviet {DALI.HOUSE} atrast savu Mākslu kā sirdslietu! Artists Portfolio: TEXTURE ART/ ANIME ART/ FLUID ART/OIL ART/ CANDLES/ CERAMICS/ EPOXY/ CUSTOM / STREET ART/ VINTAGE COLLAGE


ENG: in da DaliHouse [Workshop] [Performance] 


DaliHouse is a modern creative space in Riga, where various master classes, lessons and events related to art and creativity take place.

The purpose of the studio is to support and develop the creative self-expression of any person, from an ordinary visitor to a future artist, as well as to positively influence the cultural and social life of the city.

We want every person to be able to find their Art as a matter of heart in one place {DALI.HOUSE}! Artists Portfolio: TEXTURE ART/ ANIME ART/ FLUID ART/OIL ART/ CANDLES/ CERAMICS/ EPOXY/ CUSTOM / STREET ART/ VINTAGE COLLAGE

bottom of page