top of page

Viskaļi: Galerija Laukums

VISKAĻI. Dzīves kvalitātes dizaina institūts
4.Stāvs, galerija "Laukums"

18-22

LV: Kristiāns Kļava "piedzērušies eņģeļi, un spartieši"  [Tikšanās ar mākslinieku] 


Šī izstāde ietver selektētus darbus pēdējo divu gadu laikā, ietverot reakciju uz izcēlušos karu Ukrainā, reemigrāciju Latvijā un turpinošo, pašreflektīvo, dialogu šā laika gājumā. "Piedzērušo eņģeļu, un spartiešu" cikls ir rezonējis ar daudzām mākslinieka izjustajām sajūtām, ar apkārt esošo neskaidrību, kā arī ir attīstijies pašreflektīvā procesā. Tematika rosina skatījumu uz pretstatējošiem elementiem, piedzērušos-eņģeli, un ir arī meklējums pēc a t v ē r u m i e m to starpā.

Šajā cikla valdāmajā pretstatījumā, eņģeļi kļūst piedzērušies.. piedzērušies ir arī spartieši. Mākslinieks pats rezonējas ar esamību neskaidrībā, un tās navigēšana (gan burtiskā, gan pārnestā nozīmē) ir izstādes reflektīvais atainojums, pēdējo divu, trīs gadu laikā.


Došanās labirintā ir viena no alegorijām gleznojuma procesā, nezinot kur tas aizvedīs. Intuīcijai esot kā stūrakmenim šajā meklējumā. Bilžu veidošana paver negaidītus pārsteigumus un atklājumus, un škietami nesaistīti ceļi satiekās. Dažas lietas var tikt pazaudētas un nekad neparādīties atkal, taču vērtīgi atklājumi var notikt, arī. Tādā ziņā šī izstāde ir par meklēšanu.


ENG: Kristiāns Kļava "drunken angels, and spartans" [Meet the Artist] 


This exhibition includes a selected body of work over the past two years, encompassing a reaction to the outbreak of war in Ukraine, remigration to Latvia and a continuation of the self-reflective dialogue. The "drunken angels, and spartans" theme has struck a chord with the many re-sounding feelings of uncertainty, and has also evolved into a self-reflective process. This theme looks at juxtaposing elements, such as drunk-en=angels, and is also looking for the o p e n i n g s.

In this theme the artist, too, has resonated with traveling through uncertainty, and the navigation of it (in a literal and metaphorical way), over the past two years or so, is the resulting experience of this exhibition.


A labyrinth is a powerful allegory when dealing with painting, not knowing where it will take you and having a sense of mystery and search at the core. Seemingly unrelated paths can meet, some things can get lost and never reappear but great discoveries can be made as well. In that sense this exhibition is for the sake of searching.

bottom of page