top of page

Tan-Tum-Art

Krišjana Valdemāra iela 149

18-22

LV: Dasheija; Inner experience; [Izstādes atklāšana] [Tikšanās ar mākslinieku]


Šī ir mākslinieces Dašeijas personālizstāde, kurā apskatāmas daudzas gleznas, arī pašas jaunākās. Šajā izstādē skatītājs varēs rast atbildes uz saviem jautājumiem. Gleznu sērija par cilvēka iekšējiem pārdzīvojumiem skar daudzas dažādas svarīgas tēmas un jautājumus, ar kuriem saskaras katrs cilvēks savā sevis atrašanas ceļā. Vieniem šis ceļš ir vieglāks, citam grūtāks, bet mēs visi reizēm izjūtam bailes no nezināmā, kļūdām un nepareiza lēmuma. Savās gleznās mākslinieks dalās pieredzē, ko gājis ceļā uz sevis atrašanu, izmantojot neparastu tehniku ​​un autora stilu. Mākslinieks savas zināšanas nodod caur košām krāsām un acij tīkamiem estētiskiem elementiem, kas ļauj viegli un bez stresa uztvert mākslinieka pieredzi un zināšanas. Izstādē būs iespēja sazināties ar mākslinieci Dariju, kura pastāstīs cilvēkiem par gleznas ideju un palīdzēs rast atbildes uz jautājumiem savās gleznās. Izstāde notiks radošajā studijā Tan-Tum-Art, šī ir mākslas studija, kurā regulāri notiek mākslas nodarbības un radoši pasākumi. Studija atrodas Krišjana Valdemāra 149, ieeja ēkas kreisajā pusē, durvis būs atvērtas un zīme būs redzama.


ENG: Dasheija; Inner experience; [Exhibition Opening] [Meet the Artist]


This is a personal exhibition of the artist Dasheija, where you can see many paintings, including the most recent ones. At this exhibition, the viewer will be able to find answers to their questions. A series of paintings about the inner experiences of a person touches on many different important topics and questions that every person faces on his path of finding himself. This path is easier for some, harder for others, but we all sometimes feel the fear of the unknown, mistakes and the wrong decision. In his paintings, the artist shares his experiences that he went through on his path to finding himself, using an unusual technique and the author’s style. The artist conveys his knowledge through bright colors and aesthetic elements that are pleasing to the eye, which allows the artist’s experience and knowledge to be perceived with ease and without stress. At the exhibition there will be an opportunity to communicate with the artist, Daria, who will tell people the idea of the painting and help people find answers to questions in her paintings. The exhibition will be held in the Tan-Tum-Art creative studio, this is an art studio that regularly hosts art classes and creative events. The studio is located at Krišjana Valdemāra 149, the entrance is on the left of the building, the doors will be open and the sign will be visible.

bottom of page