top of page

M/Gallery

A. Briāna iela 9

18-22

LV: LAURA BIRŠA "MANA MAŅA" [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma] [Tikšanās ar mākslinieku]


Vakarā kad ejam gulēt prāts apstrādā iegūto informāciju no piedzīvotajām sajūtām, saskarsmes ar cilvēkiem un vidi. Viss uzkrāajas. Nākošajā dienā nāk atmiņas atklepojumi no iespaidiem. Veidojas dialogs ar sevi, zemapziņu un realitāti. Tiek uzdoti jautājumi un, kā pēc garas nakts, šaubas par notikušo.


Darbi pēta zemapziņas saskarsmi realitātē. Cik ļoti tā ieplūst mūsu ikdienā ? Ko viņa mums saka, par ko atgādina. Vai tas viss ir sapņu un atmiņu atgremojums vai arī dvēseles stāvokļa sarežģītā atzīšanās. Kur tā ir saprotama un kur tas viss ir jau sadomājums.

Darbu motīvos redzamas cilvēku ķermeņu daļas, kuras simbolizē realitāti fantāzijā, un pretēji tam, realitātē ir sadomātas lietas kas liek aizdomāties par to kas ir reāls. Redzamais atstāj vieglu sirreālisma pēcgaršu.


Izstādes atklāšana 30. maijā plkst. 18:00 M/Gallery.


ENG: LAURA BIRŠA "MY SENSE"  [Curator’s Tour on demand] [Meet the Artist]


In the evening, when we go to sleep, the mind processes the information obtained from the experienced sensations, contact with people and the environment. Everything accumulates. The next day it comes back as a memory cough from the impressions. A dialogue with oneself, the subconscious and reality is formed. Questions are asked and as after a long night also doubts about what happened.


The works explore the contact of the subconscious in reality. How much of it flows into our everyday life? What does it tell us, what does it remind us of. Is it all the rumination of dreams and memories, or is it a complex confession of the state of the soul. Where it is understandable and where it is all an afterthought.

The motifs of the works show parts of human bodies that symbolize reality in fantasy, and on the contrary, in reality there are thought-out things that make you think about what is real. The visible leaves a slight aftertaste of surrealism.


Opening on 30 May at 18:00 at M/Gallery.

bottom of page