top of page

Galerija ASNI

Kr. Valdemāra iela 17

18-21

LV: Aurelija Bulaukaite 'little Grand spells'  [Tūre ar kuratoru pēc pieprasījuma]


Aurēlija Bulaukaite aicina jūs apzināt nākotnes iespējamības un iedziļināties kolektīvā un individuālā neierobežotajā potenciālā. Izvelciet kārti un uzziniet savu likteni, pat tad, ja to pašu jau skatījuši tūkstošiem cilvēku. Ieklausieties himēriskās afirmācijās, kas vibrē līdz pat tālākajiem ķermeņa un prāta nostūriem, un, ja nonākat strupceļā, vienmēr varat ķerties pie reiki, kas brīnumainā kārtā no bezdibeņa atpakaļ spēj izvilkt arī pazudušās dvēseles.


Teksts: Karolīna Sadlauskaite


Aurēlija Bulaukaite ir māksliniece no Lietuvas, kura dzīvo Viļņā un strādā netradicionālos mākslas veidos. Ieguvusi maģistra grādu Viļņas mākslas akadēmijā, mākslniece iedziļinās ideālistisku sapņu un bieži skarbās dzīves realitātes krustpunktos, atsedzot kontrastus starp ikdienas rutīnām un iztēles iespējām. Viņas mākslinieciskās intereses ietver pārlaicīguma un nepastāvības jēdzienus, kā arī interneta estētiku un performatīvās prakses.ENG: Aurelija Bulaukaite 'little Grand spells' [Curator’s Tour on demand]


Aurelija Bulaukaite invites you to embody unlimited futures and delve into the enchanting collective and individual potential. Draw a card and grasp your destiny, even if thousands of people had watched that post. Listen to chimerical affirmations which vibrate to the farthest corners of your body and mind, and if you find yourself at an impasse, you may always resort to reiki, which miraculously pulls the lost spirits back from the abyss.


Text: Karolina Sadlauskaitė


Aurelija Bulaukaite is an artist living and working in Vilnius, Lithuania. She holds MA and BA in fine arts from Vilnius Academy of Arts. Aurelija Bulaukaite idealistic aspirations intertwine with the analysis of often hostile realities creating brutal contrasts between banal everyday life and its phantasmagorical potential; interested in the eternity and temporality, spiritual experiences and how it intertwines with social media and virtual world. Her previously created fictional character on social media talked about multi identities, trends, art industry, mental health, neuroses and etc.well as call for an intellectual and emotional need to maintain it. The exhibition is a platform that celebrates and educates about this long-established tradition, serving as a modern and innovative space for discussion, conversation and visioning of cultural heritage.

bottom of page