top of page

427

Stabu iela 70

18-22

LV: 427 Collection


Tāpat kā jebkurā dzīves telpā, arī galerijas aizmugures birojs pamazām sāka apaugt ar pamestiem, aizmirstiem, nepareizi piegādātiem, iemainītiem mākslas darbiem, kas pārtapuši par 427 kolekciju, kas iezīmēs galerijas desmitgadi. Kolekcija, ko veido skices, zīmējumi, gleznas, video un skaņu darbi, skulptūras un objekti, fotogrāfijas un citi mediji, ir kā pastāvīgi mainīgs organisms ar iespējamiem turpinājumiem un mutācijām. Kolekcijas mērķis ir izpētīt, ko nozīmē izstādīt virkni mākslas darbu, kas kolekcijā bieži vien parādās diezgan procesuālā un spontānā veidā.

Kolekcijā pārstāvēti mākslinieki:

0.0.1.0.0., 3/8, Bora Akinciturk, Uģis Albiņš, Ēriks Apaļais, Armands Benders, Māris Bišofs, Kaspars Brambergs, Frank Boyd, Anna Ceipe, Jānis Dzirnieks, Īrisa Erbse, Ricardo van Eyk, F5, Vincenzo Ferlita, Gints Gabrāns, GolfClayderman, Andrejs Gradinārovs, Inese Groševa, Kaspars Groševs, Ethan Hayes-Chute, Philip Hinge, Katrīna Ieva, Atis Izands, Mirak Jamal, Labais Dāma, Lazybra, Raids Kalniņš, Lev Kazachenko, Venyamin Kazachenko, kormak, Ieva Kraule-Kūna, Austra Ķimele, Albin Looström, Cian McConn, Daria Melnikova, OAOA, Marija Olšauskaite and Ieva Kabasinskaite, Luīze Nežberte, Dāvis Ozols, Jaakko Pallasvuo, Carl Palm, Ieva Putniņa, Rūdis Romanoss, Gints Rudzītis, Kamiar K. Rue, Matīss Runtulis, Līva Rutmane, Shady Ladies, Līga Spunde, Roberts Svizenecs, Rūdolfs Štamers, Viktor Timofeev, Marta Trektere, Evita Vasiljeva, Ola Vasiljeva, Elīna Vītola, Tore Wallert, Bogna Wisniewska, Amanda Ziemele


ENG: 427 Collection 


Like any living space, the gallery’s office gradually sprouted with abandoned, forgotten, misdelivered, bartered works of art that have grown into the 427 Collection that will mark the 10th anniversary of the space. Consisting of sketches, drawings, paintings, video and sound works, sculptures and objects, photographs, and other mediums, the collection presents itself as an ever-shifting organism with possible continuations and mutations. The collection aims to explore what it means to exhibit a number of artworks that often appear in the collection in a rather processual and spontaneous manner.

Featuring works by:

0.0.1.0.0., 3/8, Bora Akinciturk, Ēriks Apaļais, Armands Benders, Māris Bišofs, Kaspars Brambergs, Frank Boyd, Anna Ceipe, Jānis Dzirnieks, Īrisa Erbse, Ricardo van Eyk, F5, Vincenzo Ferlita, Gints Gabrāns, GolfClayderman, Andrejs Gradinārovs, Inese Groševa, Kaspars Groševs, Ethan Hayes-Chute, Philip Hinge, Katrīna Ieva, Atis Izands, Mirak Jamal, Labais Dāma, Lazybra, Raids Kalniņš, Lev Kazachenko, Venyamin Kazachenko, kormak, Ieva Kraule-Kūna, Austra Ķimele, Albin Looström, Cian McConn, Daria Melnikova, OAOA, Marija Olšauskaite and Ieva Kabasinskaite, Luīze Nežberte, Dāvis Ozols, Jaakko Pallasvuo, Carl Palm, Ieva Putniņa, Rūdis Romanoss, Gints Rudzītis, Kamiar K. Rue, Matīss Runtulis, Līva Rutmane, Shady Ladies, Līga Spunde, Roberts Svizenecs, Rūdolfs Štamers, Viktor Timofeev, Marta Trektere, Evita Vasiljeva, Ola Vasiljeva, Elīna Vītola, Tore Wallert, Bogna Wisniewska, Amanda Ziemele

bottom of page