top of page

Mākslas bars Liepa

Avotu iela 23A

18-22

LV: Anete Tumase [Tikšanās ar mākslinieku]


Izstādē sastopamie darbi ir par autores piedzīvotajām emocijām, kuras ārēji nereti netiek izrādītas, bet mitinās iekšienē, ik viens spēs saskatīt savas sajūtas kādā no dzīves posmiem. Lielākoties darbi ir par miera, prieka un autentiskuma meklējumiem sevī un apkārtējā vidē.


ENG: Anete Tumase [Meet the Artist]


The works in the exhibition are about the emotions experienced by the author, which are often not shown on the outside, but reside inside, everyone will be able to see their feelings at some stage of life.  Most of the works are about the search for peace, joy and authenticity in oneself and the surrounding environment.

bottom of page