top of page

LOOK

Ģertrūdes iela 62A

18-22

LV: Katrīna Biksone "Paukotāja istaba"[Izstādes atklāšana] [Tikšanās ar mākslinieku] [Look galerijas 4.gadu dzimšanas dienas svinības]


No 25. maija līdz 17. jūnijam galerijā LOOK būs skatāma Katrīnas Biksones pirmā personālizstāde “Paukotāja istaba”. Izstādes fokusā ir mūsdienu cilvēks, kuru raksturo bailes no intimitātes. Šajā stāvoklī, gluži kā sporta veidā, rūpīgi izkoptas pašaizsardzības metodes sasniedz meistarības līmeni, stāvot pa vidu starp indivīdu un ārējo pasauli. 


Latviešu valodas vārds “paukošana”, visticamāk, cēlies no vārda “pauks”, (citreiz: “paukš”), kuru lieto, lai atdarinātu īslaicīgu, padobju, piemēram, viegla sitiena troksni. Intimitātes bada laikmetā šis troksnis atbalsojas pustukšajā paukotāja istabā, ieskanoties starp triviālām ikdienas pārdomām, kas pamīšus mijas ar kailu eksistences smagumu un liek uzdot jautājumu par to, cik negodīga ir šī spēle pašam pret sevi.


Katrīnas Biksones glezniecībā atklājas cilvēciskās dabas pretrunas – fantāzija un realitāte, spēks un nomāktība, personiskais un publiskais – tas viss savijas kopā vienotā dialogā. Savās gleznās viņa bieži attēlo cilvēka figūru, izceļot tās psiholoģisko stāvokli un risinot noslēpumaini daudzšķautņainu stāstu. Darbība var būt mulsinoša, bet vienmēr klātesoša ir sajūta, ka, lai cik satraucoša, sarežģīta vai seksuāli piesātināta, mēs visi atpazīstam emocijas, kas tajā ietvertas. 


Katrīna Biksone (1999) absolvējusi Jaņa Rozentāla mākslas vidusskolu un šobrīd ir Latvijas Mākslas akadēmijas glezniecības specialitātes bakalaura grāda iegūšanas finiša taisnē. 2021. un 2022. gadā papildinājusi zināšanas Romas Mākslas akadēmijā un Mihaela Rīdela kursā “Painting in the context of Fine Arts"" Leipcigas Vizuālās mākslas akadēmijā, kā arī piedalījusies KUNO tīkla ekspress kursā Nidas mākslas kolonijā. Kopš 2017. gada piedalās grupas izstādēs Latvijā un Vācijā.


ENG: Katrīna Biksone "The Fencer's Room" [Meet the Artist] [Exhibition Opening] [Look gallery 4th birthday celebration]


Katrīna Biksone's first solo exhibition "The Fencer's Room" will be on view at LOOK Gallery from 25 May to 17 June. The exhibition focuses on the contemporary man characterised by a fear of intimacy. In this state, like in sport, carefully cultivated methods of self-defence reach a level of mastery, standing between the individual and the outside world. 


The Latvian word "paukošana" is probably derived from "pauks" (sometimes "paukš"), which is used to imitate a temporary, recessed noise, such as a light blow. In an age of intimacy starvation, this noise echoes in the half-empty room of the swordsman, echoing between trivial everyday reflections that alternate with the naked heaviness of existence and make one question how unfair this game is to oneself.


Katrīna Biksone's paintings reveal the contradictions of human nature - fantasy and reality, strength and depression, the personal and the public - all woven together in a single dialogue. In her paintings she often depicts the human figure, highlighting its psychological state and unfolding a mysteriously multifaceted story. The work can be confusing, but there is always a sense that no matter how disturbing, complex or sexually charged, we all recognise the emotions contained within. 


Katrīna Biksone (1999) graduated from the Janis Rozentals Art Secondary School and is currently in the final stages of her Bachelor's degree in Painting at the Art Academy of Latvia. Academy of Visual Arts in Leipzig, and participated in the KUNO Network Express Course at the Nida Art Colony. Since 2017 she has participated in group exhibitions in Latvia and Germany.

bottom of page