top of page

TUR

Tallinas iela 10

LV: Maija Kurševa “Lapa uz Lapas”  [Izstādes atklāšana] [Tikšanās ar mākslinieku]


Aizturētais laiks atklājas atsevišķu mirkļu virknē, atgriežas sākuma punktā un atkārtojas no jauna.


ENG: Maija Kurševa “Sheet on Sheet” [Exhibition opening] [Meet the Artist] 


Arrested time unfolds in a series of separate moments, returns to its starting point, and repeats itself.

bottom of page